Bondsraad

Bondsraad

De Bondsraad is het hoogste besluitvormende orgaan van de Nevobo

De Bondsraad komt gemiddeld tweemaal per jaar bijeen (juni en december). De Nevobo-voorzitter zit de vergadering voor die bestaat uit 20 afgevaardigden (bondsraadleden) van verenigingen. Daarnaast zijn directie en het Bondsbestuur van de Nevobo ook aanwezig. Bondsraadsvergaderingen zijn openbaar.

De afgevaardigden van verenigingen zijn door de clubs zelf gekozen, waarbij iedere regio vijf bondsraadsleden levert. Zij hebben zonder last of ruggespraak zitting in de Bondsraad, maar stemmen tijdens regionale bijeenkomsten af met de andere clubs om hen goed te kunnen vertegenwoordigen.

Onderwerpen die door de Bondsraad worden behandeld zijn onder meer het meerjarenbeleidsplan, de begroting en de statuten en reglementen. De Bondsraadsvergaderingen en de vergaderstukken zijn openbaar

Met vragen over de Bondsraad en/of de vergaderingen kun je terecht bij Annette Milder.
Hieronder download je het rooster van aftreden en direct contact met de leden van de Bondsraad.

De stukken van de komende vergadering op zaterdag 16 december 2023 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 1 juli 2023 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 17 december 2022 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 25 juni 2022 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 18 december 2021 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 26 juni 2021 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 12 december 2020 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 27 juni 2020 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 14 december 2019 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 22 juni 2019 staan hieronder:

De stukken van de vergadering op 15 december 2018 staan hieronder: