Volleybaldirect

Volleybaldirect.nl is de grootste online shop voor volleybalartikelen; een breed, kwalitatief hoogwaardig en scherp geprijsd assortiment voor zowel verenigingen als de volleyballer zelf.

Of je nou op zoek bent naar kleding, een net, schoenen of een scheidsfluitje, je vindt het bij Volleybaldirect.nl. Volleybaldirect.nl is ook vaak met een stand te vinden bij onze (inter)nationale evenementen en levert bovendien Gala ballen voor onder andere de Regionale Trainingscentra en de Eredivisie Beachvolleybal Tour. Volleybaldirect.nl komt graag bij je club langs om mee te denken over jullie nieuwe club gear en materialen.

Geplaatst op