• Publicatie 20-02-2018

Zet jouw club op de lokale politieke agenda!

Gemeenteraadsverkiezingen bieden kansen aan sportclubs

Op 21 maart aanstaande worden in 335 gemeenten de gemeenteraadsverkiezingen gehouden, hoogstwaarschijnlijk dus ook in jouw gemeente. Sport nu op de agenda zetten van de lokale politiek loont de komende 4 jaar!

Vanuit het Sportcampagneteam NL (/NOC*NSF) is deze mail aan alle lokale lijsttrekkers gestuurd. Vanzelfsprekend is deze algemeen van aard, maar wellicht dat de inhoud jou kan helpen om de specifieke wensen en ambities van jouw club (nogmaals) bij de lokale politiek onder de aandacht te brengen. Hoe? Door input te geven via een brief, mail of tijdens een ontmoeting. Inspiratie nodig? Zie handleiding voor sportclubs en de toolkit voor Sportcampagne Teams.

De Sportcampagne is een initiatief van NOC*NSF, sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten, Sportkracht12 en met medewerking van het Kenniscentrum Sport en het Mulier Instituut.