“Zitvolleybal is voor iedereen! En dat moet iedereen weten.”
Zitvolleybal

“Zitvolleybal is voor iedereen! En dat moet iedereen weten.”

Gepubliceerd op 9 april 2024

Sinds het begin van dit jaar bekleedt Robin de Haan de functie van projectleider zitvolleybal en g-volleybal bij de Nevobo. Daarbij richt hij zich op het vergroten van de bekendheid en de toegankelijkheid van beide unieke volleybalvarianten: “Iedereen moet kunnen genieten van volleybal, in een vorm die het beste bij hem of haar past. En het liefst een leven lang.”

Als zoon van Jouke de Haan, die van 1982 tot 1992 bondscoach was van het Nederlandse mannen zitvolleybalteam, maakte Robin de Haan al op jonge leeftijd kennis met de wereld van zitvolleybal. "Ik ging als kind regelmatig met mijn vader mee naar toernooien en was er al snel aan gewend om mensen met bijvoorbeeld maar één been te zien. Sommige mensen vinden dat gek of zelfs eng, maar voor mij was dat heel normaal", vertelt De Haan. Vanaf zijn 8e tot zijn 35e volleybalde hij ‘gewoon’ staand maar in 2014 besloot hij zijn focus te verleggen naar het zitvolleybal. Als oprichter van de zitvolleybaltak binnen de Haarlemse volleybalvereniging Spaarnestad en één van de initiators van een nieuw competitieniveau voor zitvolleybal, heeft De Haan een belangrijke bijdrage geleverd aan de groei en ontwikkeling van de sport op nationaal niveau. Zijn betrokkenheid bij landelijke ontwikkelingen resulteerde vorig jaar in het voorzitterschap van de adviescommissie zitvolleybalbeleid binnen de Nevobo. En sinds begin dit jaar vervult hij dus de rol van projectleider zitvolleybal en g-volleybal. "Ik ben al heel lang met volle overgave betrokken bij het zitvolleybal en toen ik deze unieke kans kreeg om van mijn passie mijn werk te maken, was de keuze niet zo moeilijk.”

Meer bekendheid en groter aanbod zitvolleybal

Gedurende zijn tweejarige termijn wil De Haan de bekendheid van het zitvolleybal vergroten. Hij wil daarbij niet alleen mensen met een fysieke beperking bereiken, maar ook volleyballers die door blessures niet meer staand kunnen volleyballen, en alle anderen die interesse hebben in de sport. Eén van de uitdagingen daarbij is het stigma rond zitvolleybal. “Veel mensen associëren de sport met gehandicaptensport, terwijl zitvolleybal voor iedereen is", aldus De Haan. “Ik heb zelf ook geen beperking, en ik zou nog staand kunnen spelen, maar ik heb ervoor gekozen om dat zittend te doen.”

Hij wijst op het potentieel om mensen die vanwege blessures stoppen met volleybal te laten kennismaken met zitvolleybal. Uit het tweejaarlijkse uitstroomonderzoek van de Nevobo blijkt namelijk dat zeker de helft van de mensen die stoppen met volleyballen, dat doet vanwege blessures of andere lichamelijke problemen. “Dat zijn leden die je kunt behouden voor je vereniging, de bond en de sport door zitvolleybal aan te bieden.” Verenigingen spelen daarbij een belangrijke rol, maar ook medische professionals, zoals sportartsen en fysiotherapeuten, die vaak nog onbekend zijn met de sport, kunnen een belangrijke bijdrage leveren. De Haan onderstreept daarbij ook het belang van een landelijk dekkend netwerk van clubs waar mensen kunnen zitvolleyballen: "Als het ons lukt om iemand enthousiast te maken voor zitvolleybal, maar hij of zij moet voor elke training een uur reizen, dan houdt het snel op. Dan kiest zo iemand voor een andere sport, dichterbij huis. Logisch, maar wel heel erg zonde.” Op dit moment telt Nederland een kleine twintig verenigingen die zitvolleybal aanbieden. Dat aantal moet flink omhoog, aldus De Haan en hij weet zeker dat dat gaat lukken: “Ik zie op heel veel plekken in het land verenigingen, sportbedrijven en enthousiaste mensen die graag iets willen met zitvolleybal. Aan mij de schone taak om hen vanuit de Nevobo te adviseren en ondersteunen bij het opzetten van nieuw zitvolleybalaanbod.”

Meer aanbod betekent ook meer zichtbaarheid, ook voor mensen met een beperking, die het talent hebben om op termijn mee te doen in de nationale teams. “Zowel het vrouwenteam als het mannenteam maakt momenteel flinke stappen in de ontwikkeling. Het ultieme doel is plaatsing voor de Paralympische Spelen van LA in 2028. Ik hoop dat we het zitvolleybal de komende jaren dusdanig kunnen laten groeien dat de bondscoaches straks de luxe hebben om te kiezen uit een grote groep sterke spelers.”

Ondersteuning voor verenigingen die willen beginnen met g-volleybal

In zijn nieuwe rol is De Haan ook verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van g-volleybal, een variant gericht op mensen met een verstandelijke beperking. Hoewel dit een nieuwe wereld voor hem is, ziet hij parallellen met het zitvolleybal. “Ik vind het belangrijk om te kijken hoe deze doelgroep net zoveel plezier kan beleven aan volleybal als mensen zonder beperking, dat geldt voor zitvolleybal precies hetzelfde.” Ook hier ligt een uitdaging in het vergroten van de bekendheid, omdat zowel verenigingen als potentiële spelers vaak nog niet bekend zijn met de sport. De Haan wil verenigingen die willen beginnen met g-volleybal helpen door ze te koppelen aan mensen die hier veel ervaring mee hebben, omdat ze weten welke ondersteuning er nodig is. “Van de mensen die al langer meedraaien in het g-volleybal leer ik dat deze doelgroep vooral de behoefte heeft om zo gewoon mogelijk mee te doen, maar dan wel met de ondersteuning die nodig is. Vooral met ondersteuning van verenigingen zelf, maar wij kunnen vanuit de bond helpen met pr en het aanbieden van een vorm van competitie.” In Nederland is, net als in veel andere landen, gekozen voor de vorm Unified Volleybal. Daarbij spelen drie mensen met een verstandelijke beperking samen in een team met drie ‘partners’ zonder beperking. “Ik vind het geweldig dat die partners in dienst spelen van hun maatjes in het veld en ervoor zorgen dat zij maximaal kunnen genieten van het spel.”

Met zijn ervaring en passie voor volleybal streeft De Haan ernaar zoveel mogelijk mensen, met of zonder beperking, te betrekken bij de sport: “Ik vind het belangrijk om te kijken naar wat iemand met een beperking of blessure wél kan, in plaats van wat die persoon niet (meer) kan. Iedereen moet mee kunnen doen, want volleybal is voor iedereen!”

Meer over zitvolleybal

Overweeg je zitvolleybal toe te voegen aan het aanbod van jouw vereniging? Klik op onderstaande button voor meer informatie!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Robin de Haan

Robin de Haan

Projectleider G- en Zitvolleybal