In memoriam: Bert Sneller

In memoriam: Bert Sneller

Gepubliceerd op 28 maart 2024

Afgelopen week ontvingen wij het verdrietige bericht dat oud-bestuurslid en Gouden Spelddrager Bert Sneller op 81-jarige leeftijd is overleden.

Bert heeft rond de eeuwwisseling gedurende 8 jaar deel uitgemaakt van het regiobestuur Mid-West. En daarmee veel betekend voor een goede opstart van één van de 8 regio’s die in 1998 uit 23 districten is ontstaan.

Gouden Bondsspeld
Zijn verdiensten bleven niet onopgemerkt. Op 27 november 2006 ontving Bert de Gouden Bondsspeld van de Nevobo voor zijn inzet in de regio Mid-West. Een gedeelte van de 8 jaar dat hij als secretaris van het regiobestuur Mid-West actief is geweest deed hij dat gezamenlijk met wijlen voorzitter Jos van de Wiel. Gezamenlijk wisten zij het bestuur in die periode draaiende te houden in nauwe samenwerking met een afvaardiging bestaande uit een 9-tal verenigingen uit de regio.

Naast zijn rol als secretaris heeft Bert gedurende een tijdsbestek van circa 40 jaar ook veel betekend voor het volleybal in Vleuten-De Meern. Tot begin 2017 bleef hij actief als scheidsrechter voor zijn club Limes.

Medeleven
De Nevobo is Bert heel dankbaar voor alles wat hij voor het volleybal heeft betekend. We wensen Sonja (zijn echtgenote) en zijn familie veel sterkte met dit grote verlies.