Foto: het Belang van Limburg
  • Publicatie 06-10-2017

VS2 opleiding wordt vaardigheidstraining

Opleiden verenigingsscheidsrechter vereenvoudigd

Eén van de zaken waar wij ons als bond het afgelopen jaar in zijn gedoken, is om de scheidsrechtercursus beter aan te laten sluiten op de wensen en verwachtingen van onze verenigingen. Middels een enquête heeft ook jouw club geholpen om die wensen voor de VS2 in kaart te brengen.

Bevindingen en pilots
 Uit dat onderzoek bleek dat voor het fluiten van de lagere niveaus naast spelregelkennis vooral de waarneming, de houding van de scheids op de bok en het (positief) managen van de wedstrijd belangrijk zijn. Daarom willen we juist die kwaliteiten centraal gaan stellen in de vaardigheidstraining.

In Rotterdam werd die aangepaste training in twee pilots getest en dat leverde veel enthousiasme van de deelnemende clubs op. Logisch, want voor aspirant-arbiters is het veel leuker om in de praktijk te oefenen met fluiten in plaats van te discussiëren over regels en procedures. Met deze verandering nemen we dus ook voor veel kandidaat-scheidsrechters een groot struikelblok weg.

Wat betekent dit nu concreet voor de scheidsrechtercoördinator (SRC)?

  • De oude situatie (inschrijven cursisten voor de VS2, PVB’s afnemen en protocollen opsturen) blijft dit hele seizoen (t/m 01-05-18) gewoon mogelijk
  • De nieuwe situatie (kandidaat cursisten doen de spelregeltoets op www.volleybalmasterz.nl , en volgen daarna op de eigen vereniging (of in de buurt met een aantal verenigingen samen) een vaardigheidstraining, waarna de SRC de deelnemerslijst upload op Nevobo.nl, waarna de scheidsrechters direct mogen fluiten in de 1e en 2 klasse) is mogelijk vanaf januari 2018, mits de expert die de vaardigheidstraining geeft, een door ons georganiseerde training/vaardigheidstraining heeft bijgewoond.
  • Deze trainingen voor experts willen wij koppelen aan 8 vaardigheidstrainingen per regio (4 in het voorjaar en 4 in het najaar)die wij zullen organiseren. Hiervoor zoeken wij nog verenigingen die hier interesse in hebben. Het regiokantoor zal een lijst maken van deze 8 locaties en dit verder organiseren. Laat je interesse dan ook blijken bij jouw Nevobo regiokantoor.
  • PVB beoordelaars zullen een uitnodiging krijgen voor deze omscholingen. Het is echter de vraag of jij ze als SRC geschikt vind, het gaat namelijk niet meer over het afnemen van PVB’s maar om het geven van een vaardigheidstraining in de praktijk. Deze keuze maken jullie uiteraard helemaal zelf. Onze oproep is dan ook om alle mensen die binnen je vereniging bezig zijn met het opleiden van officials hier aan te laten deelnemen.
  • De vaardigheidstraining duurt maximaal 3 uur en vind plaats in de eigen sporthal. Er zijn velden nodig, want de scheidsrechters gaan in de praktijk aan de slag.
  • Naast de 8 bijeenkomsten kun je, zoals in het verleden, altijd zelf een VolleybalACADEMIE expert inhuren om de bijeenkomst op je vereniging te geven. Wij hebben een lijst met experts die we hier al voor opgeleid hebben.
  • In december/januari zullen wij weer een mail sturen met meer informatie over de geplande 8 bijeenkomsten en de verdere informatie over bijvoorbeeld de scheidsrechter pakketten en de materialen die daar inzitten.

Heb je toch al vragen die hierboven niet beantwoord worden? Mail gerust naar volleybalacademie@nevobo.nl!