• Publicatie 09-06-2017

Uitreiking van twee bondsspelden in regio West

Ruim 20 jaar inzet voor de volleybalsport verdient een zilveren bondsspeld

Zowel Hilly Dijkstra als Dik Uittenbosch hebben zich op regionaal niveau meer dan 20 jaar ingezet voor de Nederlandse volleybalsport en de Nevobo. Door de invoering van het digitale wedstrijdformulier komt aan hun taak als regiovrijwilliger nu een einde. Tijdens de regiovergadering van regio West op donderdag 8 juni in Breukelen werd door regiovoorzitter Frans Muijzers aan beiden een zilveren bondsspeld uitgereikt.

Naast alle werkzaamheden voor haar eigen volleybalclub in Maartensdijk, deed Hilly al meer dan twaalf jaar elke week de formulierencontrole in de regio. Daarvoor was ze lid van de werkgroep 'Wedstrijdzaken rayon Eemland' en de Regiowerkgroep 'Holland Standen en Uitslagen'. Hilly heeft jarenlang uitslagen en spelers in de gaten kunnen houden, maar daar komt nu een einde aan. Op de vraag of ze dat jammer vindt, antwoordt ze: “Ja dat wel, maar het is ook wel een keer genoeg”.

Dik startte in dezelfde periode met de formulierencontrole als Hilly. Daarvoor was Dik lid van Rayon Werkgroep 'Arbitrage Eemland' en de Nationale Werkgroep 'Standen en Uitslagen'. “Voordat ik dit werk ging doen, werd veel nog met de hand bijgehouden. In de tijd dat ik aan de slag ging, werd gestart met het invoeren van gegevens in de computer. Mijn vrijwilligersfunctie was een goede reden om met de computer te kunnen werken. Dat vond ik leuk”, zei Dik toen Frans hem de vraag stelde waarom hij als vrijwilliger aan het werk is gegaan. Wat Dik niet gaat missen?:“De onleesbare handschriften.”

De regio is zowel Dik als Hilly enorm dankbaar voor hun inzet. Jarenlang hebben ze hun werk naar volle tevredenheid gedaan.