Roy Wassen is de projectleider van ontiwkkelingsfasegericht opleiden
 • Publicatie 09-01-2018

Investeren in een goede jeugdopleiding?

Provincie Gelderland ondersteunt met forse subsidie

In samenwerking met Topsport Gelderland gaat de Nevobo acht verenigingen ondersteunen bij het opzetten en versterken van hun jeugdopleiding. Het project Ontwikkelfasegericht Opleiden (OFO) wordt mede gefinancierd door de provincie Gelderland en uitgevoerd door RW Volley. Een unieke kans om een flinke impuls aan de kwaliteit van de jeugdopleiding te geven!

Forse subsidie
Acht verenigingen die ook aan de slag willen met hun jeugdopleiding, mogen rekenen op subsidiering van bijna 20% van de trajectkosten; Het project vertegenwoordigt een waarde van € 6.000,- Mede door ondersteuning vanuit de provincie Gelderland is het mogelijk om de eigen bijdrage van de vereniging te beperken tot € 1.250,-.

Gelderse clubs gezocht!
Is jouw vereniging gevestigd in Gelderland, hebben jullie relatief veel jeugdleden én de ambitie om (jeugdige) sporters een omgeving te bieden waar ze het naar hun zin hebben en waarbij gesport kan worden op een passend niveau? Wij helpen je zorgen voor een jeugdopleiding die structureel van voldoende kwaliteit is.

Het project OFO zal verenigingen ondersteunen bij:
- Het (door)ontwikkelen van een technisch jeugdbeleidsplan met aandacht voor de verschillende ontwikkelfasen die sporters doorlopen;
- Het opleiden en bijscholen van trainers zodat zij uitvoering kunnen geven aan het jeugdbeleidsplan. De trainers krijgen handvatten over wat ze spelers op een bepaald niveau kunnen leren, en uitdagende oefenstof waarmee ze dit kunnen bereiken;
- Het opzetten van trainersbegeleiding, waardoor trainers kwalitatief goede en ook leuke trainingen kunnen verzorgen, met als resultaat dat spelers en trainers langer behouden kunnen worden voor de club.

Naar wie zijn we op zoek?
Naast bovenstaande zijn er bij voorkeur al enkele gediplomeerde trainers aanwezig binnen de club. Ook is er bij het bestuur een breed draagvlak om deel te nemen aan het OFO-project; bestuurders worden actief betrokken bij het proces.

OFO-inhoud
De club krijgt ondersteuning van een professional, die zorgt voor de begeleiding, coördinatie en uitvoering. Deze doorloopt samen met de club de volgende stappen:

 • In kaart brengen van de huidige stand van zaken
 • Voorlichten over het ASM-model en visievorming
 • Op maat maken van het opleidingsplan
 • Opleiden van technisch kader
 • Opleiden van trainersbegeleiders binnen de club
 • Begeleiding van trainers in de praktijk
 • Borging opleidingsplan en trainersbegeleiding binnen de club

Na het doorlopen van de stappen:

 • Heeft de club een doorlopende leerlijn met jaarplanningen per niveau waarin wordt beschreven welke vaardigheden de sporter op fysiek, technisch, tactisch, mentaal en sociaal gebied aangereikt krijgt;
 • Weten de trainers wat de laatste inzichten rond jeugd zijn op het gebied van fysieke, sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling en wat dit betekent voor het verzorgen van hun trainingen;
 • Hebben de trainers de mogelijkheid om een trainersdiploma te behalen;
 • Zijn er minimaal twee leden opgeleid die als trainersbegeleider binnen de club aan de slag gaan, en trainers verder kunnen ondersteunen.

Randvoorwaarden
De activiteiten zullen grotendeels plaatsvinden op jullie thuislocatie. Voor een aantal bijeenkomsten is een geschikte theorieruimte nodig.

Interesse of wil je meer informatie?
Neem dan contact op met projectleider Roy Wassen via roywassen@outlook.com of 06-51910484. Of meld jouw vereniging direct aan via het aanmeldingsformulier.