• Publicatie 13-04-2017

Feestweekend NVVO

Daar moet je bij geweest zijn!

In het weekend van 26 t/m 28 mei organiseert de NVVO haar jaarlijkse VT4/VT5 bijscholing. Dit jaar (vanwege het jubileumjaar) met twee toppers van trainers die ook de zondag nog extra beschikbaar zijn voor een bijscholing voor trainers! Uiteraard zijn er weer voor alle trainers licentiepunten te verdienen. Schrijf je snel in op www.nvvo.org !

Vrijdag en zaterdag: 

De jubileum VT 4/5 clinic die natuurlijk ook voor de VT 2/3 trainers toegankelijk is (plus accreditatiepunten) zal in de regio Apeldoorn gehouden worden. De clinic zal in het weekend van 26 en 27 mei plaatsvinden. Er zal een koppeling gemaakt worden met de kwalificatiewedstrijd voor het WK van onze lange mannen.

De Nederlandse Vereniging van Volleybal Oefenmeesters wilde voor de viering van het 35 jarige jubileum iets speciaals organiseren. Dat is met het vastleggen van John Kessel en Trevor Ragan aardig gelukt.

"Met zijn veelgelezen blog “Growing the game togheter” laat hij zien dat hij beslist met zijn tijd meegaat. Wereldwijd wordt Kessel geprezen vanwege zijn coaching clinics, waarin hij trainers weet te inspireren met game-like oefeningen, waarbij het accent op zo veel mogelijk balcontacten ligt. Vraag een willekeurige bezoeker die een clinic van Kessel heeft bijgewoond wat hij er van vond en hij zal enthousiast vertellen dat hij met een overvloed aan nieuwe ideeën op het gebied van techniektraining en methodieken de zaal heeft verlaten."

"Hij stelt zich ten doel om sportcoaches inzicht te geven in de ontwikkeling van coach en sporter. Thema’s als growth mindset, motor learning and talent code zijn gebieden die hij het liefst samen met zijn toehoorders tot op de bodem uitdiept. In de afgelopen jaren heeft Ragan over de hele wereld druk bezochte en erg succesvolle workshops gegeven."

Locatie vrijdag 26 mei
Fletcher Hotel Apeldoorn
Soerenseweg 73
7313 EH APELDOORN

Programma:
Buffet om 18.00 uur (inschrijven) € 30,- inclusief drank
Inloop clinic vanaf 19.00 uur
Start clinic 19.30  - 23.00 uur

Hotelovernachting boeken:
Hotelkamer met 1 persoonsbezetting €70,- inclusief ontbijt
Hotelkamer met 2 persoonsbezetting € 40,- p.p. inclusief ontbijt.
U kunt aangeven met wie u de kamer wilt delen en anders wordt u ingedeeld met een onbekende deelnemer.

Locatie zaterdag 27 mei
Alterno Hal
Waleweingaarde 101,
7329 BD Apeldoorn

Dagindeling Zaterdag 27 mei
9.00-9.30  uur        inloop
9.30-12.30 uur       clinic deel1
12.30-13.15 uur     lunch
13.15-16.30 uur     clinic deel 2

Kosten clinic
NVVO leden           € 65,-
Niet NVVO leden   € 100,-

Zondag 28 mei 2017 Workshop John Kessel

De NVVO werd aangenaam verrast door het aanbod van de bevlogen Amerikaanse coach/trainer John Kessel, dat hij graag zijn ideeën en visie over volleybal met de voor hem belangrijke groep jeugd: spelers, trainers, begeleiders en sportonderwijzers in een workshop wil delen. Vandaar dat de NVVO iedereen de kans biedt voor een speciale prijs dit unieke evenement te volgen.

De workshop zal zondag een sterk interactief karakter hebben. John Kessel houdt ervan om trainers actief te betrekken bij hun eigen leerproces. Elkaar aan het denken zetten en stimuleren om van een oefenstof “consumerende” trainer een oefenstof “producerende” trainer te worden. Zijn workshop draagt dan ook de naam:

“A Sharing of Best Practices, Drills & Games from Around the World”

Uitgangspunt bij de gekozen werkvorm zijn de deelnemers zelf. Zij brengen een oefenvorm in die bij de te behandelen techniek hoort. De overige deelnemers geven feedback op de oefenvorm. Op deze manier ontstaat langzamerhand “De (ver)volmaakte oefening”. John Kessel zal hierbij zijn bevindingen toevoegen en daar tevens  het gedachtengoed van de (volleybal) wereld bij inbrengen. Op deze manier worden de zes volleybaltechnieken belicht. Daarnaast is het de bedoeling dat onderwerpen als “Jeugdtraining, laatste ontwikkelingen, gebruik van social media en internet aan bod komen.

Naast de inbreng van “kennis” vanuit de deelnemers hecht Kessel er ook grote waarde aan dat de trainers zelf ervaren hoe de oefenvormen “aanvoelen”. Daarom kiest hij er bewust voor om niet met een demogroep te werken maar de deelnemers zelf de oefeningen te laten ondergaan en ervaren. Het is dus de bedoeling dat iedereen zijn volleybalspullen meeneemt.

“Growing the game together”

Het moge duidelijk zijn dat John Kessel deze zondag kiest voor de werkvorm “Workshop”. Daar zit het werkwoord “Werken” in. Kessel verwacht van  de deelnemers een actieve werkhouding. Een gedegen voorbereiding is hierbij van groot belang. We vragen dan ook van de deelnemers om  vooraf na te denken (en eventueel uit te werken) over datgene wat hierboven beschreven staat. Eigen ideeën over oefenvormen, vragen ten aanzien van technieken, gedachten over vernieuwingen en veranderingen binnen het jeugdvolleybal enz.

Zondag 28 Mei
Alterno Hal te Apeldoorn
Waleweingaarde 101, 7329 BD

Inloop vanaf   09.30 uur
Ochtenddeel:  10.00-12.00 uur
Lunch:              12.00-13.00 uur
Middagdeel:   13.00-15.00 uur


Kosten:
Voor slechts 10 euro p.p. (dit is incl. koffie, lunch, thee)

Voor volleybalverenigingen hebben we een speciale aanbieding om hun trainers - die vaak als vrijwilliger een team trainen -  een uitstekend cadeau aan te bieden als waardering voor hun inzet op de club. Door ze deze  praktische en leerzame  workshop te laten volgen zullen niet alleen zij zich verder ontwikkelen, maar zullen de verenigingen en haar jeugdleden ook de vruchten ervan plukken. Gezien het belang van deskundigheid van het kader (een missie van de NVVO) bieden we een speciale prijs aan: Bij meer dan 5 aanmeldingen  door de vereniging wordt de prijs € 8,- p.p.

Meer informatie en voor direct inschrijven: www.nvvo.org