• Publicatie 09-06-2017

DIO-Bedum ging van tennis naar beachvolleybalvelden

Van gravel naar zand

DIO/Bedum is een volleybal club die in 1970 opgericht is als christelijke volleybal club DIO/Bedum. De vereniging telt momenteel bijna 300 leden, ruim 200 senioren en een kleine 100 junioren. DIO/Bedum heeft CMV en ABC jeugd en verder 10 dames, 7 heren senioren teams en nog een recreanten team. Ook qua niveau kun je bij DIO/Bedum goed terecht, voor de heren van 4e klasse tot en met topdivisie, voor de dames van 4e klasse tot en met 2e divisie.

Iedere derde week van juni staat Bedum in het teken van sport. Eén van de activiteiten in de sportweek is het Beachweekend, pal in het dorpscentrum. Naast schoolkinderen nemen aan dit toernooi ook bedrijven en beachvolleybalteams - uit eigen geledingen en omstreken - deel. Hieruit, en uit de behoefte van de eigen clubleden, is de club gaan onderzoeken of het een eigen beachaccommodatie zou kunnen aanleggen en exploiteren.

Tennisbanen

Naast sporthal de Beemden liggen een aantal tennisbanen. “Bij ons was bekend dat de tennisvereniging niet meer alle banen huurde. Het leek ons ook een uitstekende locatie voor beachvolleybalvelden”, aldus de voorzitter van de DIO/Bedum Henk Pater. Nadat ook het bestuur het zag zitten, ging DIO/Bedum in gesprek met de gemeente.

Projectplan

De club werd gevraagd een plan in te dienen. Nadat DIO/Bedum informatie had ingewonnen bij clubs die al een beach accommodatie hadden, leverden zij een  plan in voor een eenvoudige accommodatie, geheel gefinancierd door de club. “Wij gaven in ons plan wel aan dat als wij het project helemaal zelf zouden financieren, er geen geld over zou blijven voor de huur van het terrein.  Zeker niet in het begin, als de investering nog moet worden terugverdiend. Daarnaast ontdekten wij dat andere gemeenten mee betaalden met de aanleg van een beach accommodatie.”

WK-zand

In het vervolggesprek gaf de gemeente aan mee te willen werken aan de realisatie, qua locatie én financieel. “Toen kwam alles in een stroomversnelling.  Na consultatie van Grontmij door de gemeente volgde de offerte voor het geschikt maken van de grond. In die dagen was de Grontmij juist bezig met het inrichten van de WK beachvelden in de Randstad en Apeldoorn. De zandput waaruit dat zand werd gehaald, zou nog één week open blijven. Als we snel handelden, konden we relatief goedkoop en snel eerste kwaliteitszand krijgen.”

Nog dezelfde dag werd de overeenkomst tussen de club, gemeente en Grontmij getekend, een dag later begon de aanleg. “We hadden inmiddels vanuit het bestuur een beachcommissie opgericht, waarin mensen de opdracht kregen om voor de korte termijn vast in te richten. Ook vroegen we onze beachcie met een plan voor inrichting en exploitatie op de lange termijn te komen.”

Er werden drie netsystemen aangeschaft. “We organiseerden een aantal succesvolle toss-avonden en verhuurden de velden ook, per uur, aan externen. Dat pakte goed uit, want aan het einde van de zomer hadden we de investering van de netten al terugverdiend! En dat nog zonder lidmaatschappen en trainingen tegen betaling!”

In de winter werkte de club aan een plan voor de lange termijn. Uitgangspunten: er moeten ook andere beachsporten op het terrein mogelijk zijn en de velden moeten ook verhuurd kunnen worden aan externe partijen.

“Met succes vroegen we subsidie aan bij het Loket Leefbaarheid (in aardbevingsgemeenten, red.). Maar er zijn genoeg mogelijkheden voor gemeentesubsidie voor sportactiviteiten. Laagdrempeligheid en een relatief grote doelgroep zijn belangrijk voor de toewijzing.”

Lange termijn

DIO/Bedum wil de accommodatie nu gaan inrichten met permanente systemen, die wel “eenvoudig” verwijderd moeten kunnen worden om andere sporten (beachsoccer, beachtennis) te kunnen spelen. Ook wordt gekeken naar de verdere inrichting. Boarding bijvoorbeeld, nodig om te voorkomen dat het zand weg waait, maar ook om sponsoren adverteerruimte te bieden. “Ook kijken we naar de exploitatie van de velden en zijn we bezig met een beach lidmaatschap voor onze leden, maar ook nieuwe spelers.”

Omdat de beachvelden naast de sporthal zijn gesitueerd, tussen de beachvelden en de sporthal ligt een terras, gaat de club geen eigen horeca exploiteren. Inmiddels hebben we een soort app ontwikkeld waarmee iemand een veld kan reserveren. Voor reserveren moet dan direct met Ideal betaald worden.

De beveiliging en het afsluiten van de velden verdient natuurlijk ook de nodige aandacht. Er mogen geen dieren (katten, honden) op kunnen komen en ook moet voorkomen worden dat “de Jeugd” vernielingen aan gaat richten. Bij ons is een hek om de velden aanwezig. De sleutel kan bij het sportcafé van de Beemden gehaald worden. Verdere uitwerking – ook in samenspraak met de gemeente – over de exploitatie en onderhoud moeten nog gebeuren.