Frans Muijzers (fotohoogendoorn.nl)
  • Publicatie 27-07-2018

Regiovoorzitter Frans Muijzers neemt afscheid

Frans Muijzers, voorzitter van Regio West, heeft aangekondigd zich aan het einde van dit jaar niet herkiesbaar te stellen. Muijzers (58 jaar) maakte sinds 2010 deel uit van het bondsbestuur.

De Zoetermeerder heeft zich niet alleen de afgelopen acht jaar, maar ook in de jaren daarvoor, met hart en ziel ingezet voor de Nederlandse volleybalwereld. Vanaf heden gaat de Nevobo op zoek naar een nieuwe voorzitter voor Regio West.

Volleyballiefhebber én bestuurder

Frans Muijzers volleybalde zelf bij Zovoc (Zoetermeer) en DEO (Nootdorp). Bij Zovoc was hij tevens voorzitter. Naast speler en bestuurder was Frans jarenlang actief als scheidsrechter, op regionaal en zelfs op landelijk niveau. Ook in de politiek maakte hij carrière. In Zoetermeer was hij lid van de gemeenteraad en later wethouder van Onderwijs, Jeugd, Wonen en Sport.

Frans Muijzers heeft in zijn periode als bestuurder veel bijgedragen aan de volleybalgemeenschap in Regio West en aan het Nederlandse volleybal in het algemeen. De regiovoorzitter hielp mee om de Nevobo organisatie te hervormen. Zo was hij betrokken bij de vorming van vier regio’s, en droeg hij bij aan de ontwikkelingen in de werkgroep arbitrage. Frans was oprecht, daadkrachtig en altijd bereid om in te springen bij problemen.

“Optimistisch over kansen voor het volleybal”

Frans schreef zelf in zijn afscheidsemail naar de verenigingen met enorm veel plezier terug te kijken op de achterliggende jaren: 

“Heel af en toe was het wat turbulent, maar altijd respectvol. De verenigingsbestuurders in onze regio hebben de weg naar de Regioraden altijd goed kunnen blijven vinden. Daar ben ik, met dank aan de medewerkers, best een beetje trots op. Naar de toekomst kijkend: ik ben optimistisch over de kansen voor het volleybal als georganiseerde sport, vooral als er genoeg ruimte is voor vernieuwing, qua organisatie en aanbod.”

De Nevobo is Frans zeer erkentelijk voor zijn tomeloze inzet en zal na afloop van zijn bestuurstermijn op passende wijze afscheid van hem nemen.

Vacature nieuwe voorzitter Regio West staat open

In de komende maanden wordt gezocht naar een nieuwe voorzitter voor de Regio West. Deze wordt in de Regioraad van november voorgedragen voor benoeming in de Bondsraad van december. Leden van het bondsbestuur worden benoemd voor vier jaar en kunnen maximaal drie termijnen dienen. Frans Muijzers heeft ervoor gekozen zich niet meer herkiesbaar te stellen voor zijn derde en laatste termijn.

Bekijk de openstaande vacature hier