Visie op Jeugdvolleybal

Eerst goed leren bewegen, dan pas sporten

Wij maken ons er hard voor dat kinderen zich binnen en rondom volleybal veilig en optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier volleybal beleven. Samen met de volleybalgemeenschap en experts hebben we daarom de Visie op Jeugdvolleybal ontwikkeld.

Wij hebben de ambitie dat er overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gevolleybald kan worden en kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen. Dat vraagt dat wij samen met bestuurders, sportclubs, trainers, ouders/verzorgers en de jeugd zelf blijven werken aan een positieve sportcultuur

Visie op Jeugdvolleybal

Samen met de volleybalgemeenschap en experts is de Visie op Jeugdvolleybal, voor jeugd tot en met 18 jaar, opgesteld. Centraal stond de vraag: ‘Hoe zorgen we ervoor dat kinderen zich binnen de volleybalsport veilig en optimaal kunnen ontwikkelen en met plezier onze sport blijven beleven?’. Het antwoord bestaat uit vier uitgangspunten waarmee we de komende jaren samen met kinderen, ouders, verenigingen en andere stakeholders aan de slag gaan. De uitgangspunten zijn:

  • De volleyballer staat centraal
  • Voor iedereen een passend aanbod
  • Presteren kun je leren
  • Volleybal is meer dan sport

De Visie op Jeugdvolleybal is de basis voor de wijze waarop we volleybal voor jeugd organiseren. Dit heeft invloed op het aanbod, kader en beleidskeuzes die we maken. In de Visie op Jeugdvolleybal lees je wat we onder ieder uitgangspunt verstaan, hoe de Nevobo daar aan wil bijdragen én wat je zelf als bestuurder kunt doen om bij te dragen aan deze positieve sportcultuur. Dit is geen statisch document, maar een leidraad voor jou als bestuurder/trainer om eigen keuzes te maken die bijdragen aan een veilige en plezierige volleybalcultuur op jouw club. Samen zorgen we goed voor onze jeugd.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Guus Klein Lankhorst

Guus Klein Lankhorst

Projectleider Jeugdvolleybal
Bijgewerkt op