Subsidie nieuw jeugdaanbod

Benut de subsidiemogelijkheden om meer jeugd te werven!

Bijgewerkt op

Het aantal leden onder 12 jaar daalt al jaren en daar willen we samen met jullie werk van maken. Om het tij te keren stellen we subsidie beschikbaar voor de organisatie van nieuw jeugdaanbod.

Al enkele jaren loopt het ledenaantal bij de jeugd onder 12 jaar terug. In coronatijd is deze afname versneld, onder andere doordat er nauwelijks instroom is geweest. Hierdoor zijn er minder kinderen die volleyballen, wat uiteindelijk zal resulteren in minder passende teams (geen differentiatie mogelijk), grotere reisafstanden voor toernooien en minder doorstroom naar de seniorenteams. Het is dus tijd om hier verandering in te brengen.

Investeren in jeugdaanbod van 4-12 jaar

Graag gaan we deze uitdaging samen met jullie aan en stellen we subsidie beschikbaar voor professionals en verenigingen die een Sportspeeltuin (4-6 jaar) en/of Jeugdvolleybal (6-12 jaar) groep starten óf op een nieuwe locatie met dit aanbod beginnen. De subsidie die beschikbaar is dient als basisvergoeding voor de zaal en trainer. Hierdoor nemen we het financieel risico voor een groot deel weg waardoor de drempel veel lager is om te starten. Daarnaast stimuleren we op deze manier het betalen van de trainer voor het geven van deze activiteiten wat tevens een onderdeel is van het professionaliseren van de sport, club en trainersvak.

Hoe ziet de subsidie eruit?

Wanneer je als vereniging start met bijvoorbeeld het opzetten van de Sportspeeltuin willen we met de subsidie het financiële risico om te starten voor een deel wegnemen. Daarom krijg je de eerste 15 weken voor zowel de trainer als de accommodatie een tegemoetkoming van €20,- per uur. Doordat aan elke deelnemer van de Sportspeeltuin een verplichte bijdrage van minimaal €5,- (per keer) gevraagd wordt zal na de eerste 15 weken de subsidie afgebouwd worden. Dit omdat deze inkomsten gebruikt moeten worden voor de vergoeding van de trainer en accommodatie. Het komt er dan zo uit te zien:

Periode Eerste 15 weken Tweede 15 weken Vervolg

Tegemoetkoming trainer

€ 20,- / uur

€ 10,- / uur

€ 0,-

Tegemoetkoming accomodatie

€ 20,- / uur

€ 10,- / uur

€ 0,-

Hoe vraag ik de subsidie aan?

Gebruik hiervoor de onderstaande link. Let op: Er is een jaarlijks subsidieplafond voor dit project.

Bekijk hier de organisatie tips vanuit de praktijk!

Klik hieronder voor een document met tips voor de organisatie van de Sportspeeltuin.
Maak gebruik van de strippenkaart voor jezelf en ouders! Je kan de strippenkaart aanvullen met de naam van de vereniging en een foto erbij plaatsen. Er zijn 3 verschillende strippenkaarten (5x, 10x, 15x).

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Guus Klein Lankhorst

Guus Klein Lankhorst

Projectleider Jeugdvolleybal