Van een strafzaak is sprake wanneer een speler ontoelaatbaar gedrag vertoont voor, tijdens of na een wedstrijd. Daarnaast worden de zogenaamde administratieve beroepszaken door de strafkamer behandeld.

Strafzaken

Hieronder vind je de procedures die gevolgd worden bij de afhandeling van alle (mogelijke) straf- en beroepszaken. Deze zijn vastgelegd in het Reglement Strafzaken.

In geval van het geven van een rood/gele kaart of het constateren van een ander (mogelijk) strafbaar feit, ben je als scheidsrechter verplicht om binnen 3x24 uur een Rapport inzake strafbare feiten in te dienen bij de Strafvervolgingcommissie via tucht@nevobo.nl.

Hieronder vind je de uitspraken van de Strafcommissie in het seizoen 2023-2024.

A - Administratief beroep
B - Als gevolg van boeking(en) wegens onbehoorlijk gedrag
G - Geseponeerd
S - Schikking overeengekomen

Zaak Korte omschrijving

001

Wangedrag in de vorm van beledigend gedrag

S

002AB

Wangedrag in de vorm van beledigend en agressief gedrag

003

Wangedrag in de vorm van onbehoorlijk gedrag

B

004

Wangedrag in de vorm van agressief gedrag

005AB

Wangedrag in de vorm van beledigend gedrag en het niet naleven van Statuten, reglementen en gedragscodes van de Nevobo

006

Wangedrag in de vorm van beledigend gedrag

007

Wangedrag in de vorm van onbehoorlijk gedrag

B

008A

Wangedrag in de vorm van beledigend gedrag en het niet naleven van Statuten, reglementen en gedragscodes van de Nevobo

008BC

Wangedrag in de vorm van het niet naleven van Statuten, reglementen en gedragscodes van de Nevobo

010

Wangedrag in de vorm van onbehoorlijk gedrag

B

011

Wangedrag in de vorm van beledigend gedrag

S

012

Wangedrag in de vorm van onbehoorlijk gedrag

B

013ABC

Wangedrag in de vorm van het niet naleven van Statuten, reglementen en gedragscodes van de Nevobo

G

014

Wangedrag in de vorm van agressief gedrag

S

015AB

Wangedrag in de vorm van beledigend gedrag en het niet naleven van Statuten, reglementen en gedragscodes van de Nevobo

Voor meer vragen kun je mailen naar tucht@nevobo.nl.

Beroepszaken

Tegen een uitspraak van de Strafcommissie kan een beroep worden ingediend bij de Beroepscommissie. In het reglement Strafzaken (04) vind je uitleg van de procedures die bij afhandeling van alle (mogelijke) strafzaken worden gevolgd.

Hieronder de uitspraken van de Commissie van Beroep in seizoen 2023-2024.

Zaak Beroep op zaak Korte omschrijving

Voor meer vragen kun je mailen naar tucht@nevobo.nl.

Bijgewerkt op