Een leidraad is een instructie die wordt gegeven door de werkorganisatie. Een leidraad geeft een praktische invulling aan het omgaan met vastgestelde regels. Wanneer er geen document expliciet voor een regio is aangegeven, is het document 'landelijk' van toepassing.

Voor de wedstrijdsport is het Wedstrijdreglement opgesteld met bijbehorende Richtlijnen, Leidraden en Publicaties. Deze dienen altijd in samenhang te worden geraadpleegd en nageleefd. Er zijn verschillen tussen de nationale en regionale competities en toernooien. Wanneer er geen document expliciet voor een regio is aangegeven, is het document ‘landelijk’ van toepassing.

Ook zijn er reglementen opgesteld op het gebied van strafzaken, vrijwilligerszaken, ongewenst gedrag en opleidingen. Het Dopingreglement tenslotte is conform alle sporten die bij NOC*NSF zijn aangesloten. Hieronder vind je alle leidraden.

Contact

Heb je vragen of wil je sparren met onze competitiecollega’s? Klik dan op de button hieronder om naar de contactpagina te gaan. Daar vind je de e-mailadressen en telefoonnummers van de competitiemedewerkers in de regio.

Bijgewerkt op