In een publicatie geeft een orgaan of de werkorganisatie informatie over praktische zaken. Wanneer hieronder geen document expliciet voor een regio is aangegeven, is het document 'landelijk' van toepassing.

Voor de wedstrijdsport is het Wedstrijdreglement opgesteld met bijbehorende Richtlijnen, Leidraden en Publicaties. Deze dienen altijd in samenhang te worden geraadpleegd en nageleefd. Er zijn verschillen tussen de nationale en regionale competities en toernooien. Wanneer er geen document expliciet voor een regio is aangegeven, is het document ‘landelijk’ van toepassing.

Ook zijn er reglementen opgesteld op het gebied van strafzaken, vrijwilligerszaken, ongewenst gedrag en opleidingen. Het Dopingreglement tenslotte is conform alle sporten die bij NOC*NSF zijn aangesloten. Hieronder vind je alle publicaties.

Publicaties Landelijk Noord Oost Zuid West

P2.1 Ledenadministratie

Landelijk

P2.2 Klacht- en Bezwaarprocedure

Landelijk

P2.3 Verkiezing bondsraadleden

Landelijk

P3.1 Inschrijfgelden competitie en beker 2023-2024

Landelijk

Noord

Oost

Zuid

West

P3.2 Wedstrijdsysteem competitie en beker 2023-2024

Landelijk

Zuid

P3.3 Wedstrijdkalender en prioriteitenlijst 2023-2024 (update 03-10-2023)

Landelijk

Noord

Oost

Zuid

West

P3.3.1 Letterschema 2023-2024

Landelijk

P3.1 Inschrijfgelden competitie en beker 2024-2025

Nationaal

Noord

Oost

Zuid

West

P3.2 Wedstrijdsysteem competitie en beker 2024-2025

Landelijk

P3.3 Wedstrijdkalender en prioriteitenlijst 2024-2025

Landelijk

P3.3.1 Letterschema 2024-2025

Landelijk

P3.4 Playing Protocol Ere- en Topdivisie 2023-2024

Landelijk

P3.4.1 10 minuten pauze

Landelijk

P3.5 Zaaleisen bij TV wedstrijden

Landelijk

P3.6 Doorgeven wedstrijdgegevens

Landelijk

P3.7 Goedgekeurde wedstrijdballen

Landelijk

P3.8.2 Dispensaties speelzaal en materialen Topdivisie en lager

Landelijk

P3.9 Invallersbepalingen

Landelijk

P3.11 Sancties en Administratiekosten

Landelijk

P3.13 Regionale jeugdcompetitie

Landelijk

P3.14 Regionale CMV competitie

Noord

Zuid

West

P3.15 Uitgangspunten Zij-instroom

Landelijk

P3.16 Speaker Eredivisie en Topdivisie 2023-2024

Landelijk

P3.17 Ballenrapers en quickmoppers

Landelijk

PA.1 Wedstrijdregels NK Recreanten

Landelijk

PA.2 Regels regionale recreanten competitie

Zuid

West

Uitzendregeling internationale kampioenschappen 2022-2024

Landelijk

Contact

Heb je vragen of wil je sparren met onze competitiecollega’s? Klik dan op de button hieronder om naar de contactpagina te gaan. Daar vind je de e-mailadressen en telefoonnummers van de competitiemedewerkers in de regio.

Bijgewerkt op