Maak samen de sport sterker en word partner door aan te sluiten bij het Set-up Programma!

Als partner kun jij bijdragen aan het versterken van sport in jouw regio. Of je nu een sponsor, gemeente of andere partner bent, jij krijgt de kans om duurzaam te investeren in een vereniging die klaar is voor de toekomst, een vereniging die sporten mogelijk maakt voor jong en oud én maatschappelijk een steentje bijdraagt. Wij vertellen je graag meer.

Voor informatie over wat professionaliseren is en hoe wij dat inrichten, check de pagina 'Waarom professionaliseren'. Informatie over de huidige Set-up Clubs en ondersteuning aan vereniging, check de pagina ‘Voor clubs’ en voor en over professionals check de pagina ‘voor professionals’.

Samenwerking, de cruciale schakel

Het Set-up Programma biedt vele voordelen, voor de club én de gemeente. Door samen te investeren in de gedeelde ambities maak je de sport sterker in de regio. En investeren in duurzame sport is investeren in een vitale samenleving. Met elkaar draag je bovendien bij aan lokale doelstellingen vanuit bijvoorbeeld het Lokaal Sportakkoord. Zo zorg je er samen voor dat jong én oud de mogelijkheid hebben om te sporten, nu en in de toekomst.

Een duurzame financiële investering is van essentieel belang voor borging van de kwaliteit en het creëren van arbeidsperspectief. De Nevobo dekt met een bijdrage van 10.000 euro per professional een deel van de financiële investering. De bond kan dit doen doordat ieder lid een structurele additionele bijdrage van vijf euro levert aan dit programma. Met de bijdrage van de Nevobo kan één professional circa acht uur per week werkzaamheden verrichten. Ook Set-up Clubs leveren vanuit hun eigen middelen een bijdrage aan de financiering. Deze middelen zijn beschikbaar vanuit reguliere opbrengsten of een aanpassing in het verdienmodel. Daarnaast dragen andere partijen financieel bij aan het versterken van de clubs, zoals gemeenten, clubsponsors en -partners en sportserviceorganisaties. Tenslotte bieden verschillende programma’s mogelijkheden om financiële middelen te combineren voor een efficiënte inzet, zoals het Lokaal Preventie en Sportakkoord, Clubkadercoach en de Buurtsportcoachregeling. Om de impact voor de clubs, de gemeente én de regio te vergroten, streeft de Nevobo naar een multipliereffect, zowel financieel als maatschappelijk, zodat de professional voldoende tijd heeft om vrijwilligers te ondersteunen, begeleiden en/of opleiden en daadwerkelijk impact te bereiken.

Bekijk de video ‘Belang professionaliseren verenigingen’ waarin duidelijk wordt gemaakt hoe een gemeente, Nevobo én volleybalvereniging succesvol kunnen samenwerken aan gedeelde ambities!

Versterk de sport, word partner

Als partner investeer je in het toegankelijk maken van sport, voor jong en oud. Jij zorgt ervoor dat sporters goed worden opgeleid, bewegen en plezier maken. Afhankelijk van de ambities van de verenigingen worden bepaalde taken opgepakt door een professional. Door hierin te investeren, draag je bij aan een nóg grotere maatschappelijke waarde van de sportvereniging.

Het inspelen op de kansen die lokaal spelen is maatwerk, afhankelijk van de context, de identiteit en ambitie van de betrokken verenigingen en betrokken partners. Wat levert het jou als partner op als er een professional actief is:

 • De organisatie- en daadkracht van de club wordt vergroot waardoor deze beter in staat is om bij te dragen aan meer mensen in jouw gemeente laten bewegen en sporten.
 • De club kan de professional inzetten op het neerzetten of organiseren van aanbod voor specifieke doelgroepen, een bijdrage leveren aan de Nationale Sportweek of andere activiteiten. Ook kan de professional werken aan breed motorische ontwikkeling van jeugd en/of ondersteuning bieding aan sportclubbestuurders.
 • De professional gaat in de gemeente of regio aan de slag met gedeelde ambities van de betrokken organisaties.
 • Met onze aanpak bouwen we aan een stevig fundament bij onze verenigingen waar vervolgens andere en nieuwe ambities op kunnen rusten. Dit heeft een positief effect op de gehele sport binnen een gemeente, waarbij steeds meer partners aanhaken met als mogelijk resultaat, een gedeelde verenigingsmanager bij (binnen)sportverenigingen.

Inspiratie voor partners, door partners

“De rol van de sportvereniging in de leefomgeving van mensen in cruciaal; inclusiviteit, leren omgaan met elkaar, sociale contacten, vrijwilligerswerk, alles zit in de sportclub. De vereniging heeft een bredere rol dan sporten op zichzelf. Met professionalisering kun je meer mensen een passender programma bieden. Ook voor het bedrijfsleven is het waardevol om hieraan bij te dragen. Voor ons is dat de samenleving een stukje beter maken en daar draagt professionalisering aan bij.” Tom van Kuyk, Rabobank

“Sportverenigingen vormen ook vandaag de dag nog het sociaal cement in de lokale gemeenschap. Al die clubs brengen elke week weer talloze inwoners samen, als vrijwilligers, sporter en toeschouwer. Dat moeten wij koesteren. Om onze unieke clubcultuur te behouden en te versterken, maar ook om de maatschappelijke effecten daarvan nog verder uit te bouwen, voor een betere gezondheidszorg, vrijetijdscultuur en sociaal werk. Professionalisering komt niet in plaats van de vrijwilligers, maar helpt vrijwilligers hun werk nog beter te doen.” – Eric Lagendijk, Vereniging Sport en Gemeenten

We willen partner zijn

We geloven sterk in de maatschappelijke kracht en positie van onze verenigingen en volleybalaanbieders. We zien echter dat het steeds moeilijker wordt de juiste mensen te vinden om dagelijks invulling te geven aan het functioneren van de vereniging en ontwikkelen van passend aanbod. De kwaliteit staat of valt met de mensen die hieraan invulling geven en daarmee aan de sociaal maatschappelijke rol die een vereniging in de lokale context, in jouw gemeente, speelt. Daarom willen we als partner, samen met overheden, gemeenten, andere sportbonden, onderwijs en bedrijfsleven, van sociaal maatschappelijke waarde zijn voor de inwoners van Nederland door gezamenlijk te investeren in het professionaliseren van onze verenigingen. We willen partner zijn:

 • in het wegnemen van bewegingsachterstanden. We willen de drempel om toegang tot de sport te krijgen zoveel mogelijk wegnemen door naar de plekken toe te gaan waar de mensen zich bevinden. Een professional biedt hier toegevoegde waarde, bijvoorbeeld door het geven van clinics op plekken waar dat nodig is.
 • in het onderwijs voor het organiseren en aanbieden van sport in het bewegingsonderwijs. Door de inzet van de professional van de vereniging kunnen we bijvoorbeeld clinics aanbieden bij scholen of zelfs een structureel aanbod op de scholen realiseren. Dit kunnen we alleen realiseren door mensen aan de vereniging te binden die ook overdag beschikbaar zijn en sportief, pedagogisch en didactisch onderlegd zijn.
 • in het Lokaal Sport- en Preventieakkoord door het bevorderen van de fysieke en mentale gezondheid. De inzet van een professional binnen de club geeft ruimte om invulling te geven aan benoemde ambities in de akkoorden én biedt ook de mogelijkheid om een goede samenwerking met lokale, maatschappelijke en mogelijk ook commerciële partners op te bouwen.
 • in sociale cohesie. Door de inzet van een professional bij de vereniging kan de club sturen op sociale binding in de lokale context om zo een bijdrage te leveren aan de samenhang in de gemeenschap.
 • in beroepsperspectief. We willen differentiëren in het aanbod en daarmee nieuwe ‘verdienmodellen’ laten ontstaan die leiden tot een beter beroepsperspectief voor professionals binnen de sport.

Wat het betekent voor gemeenten

Het inspelen op de kansen die lokaal spelen is maatwerk, afhankelijk van de context, de identiteit en ambitie van de betrokken verenigingen en betrokken partners. Wat levert het jouw gemeente op als er een professional actief is in jouw gemeente:

 • De organisatie- en daadkracht van de club wordt vergroot waardoor deze beter in staat is om bij te dragen aan meer mensen in jouw gemeente laten bewegen en sporten.
 • De club kan de professional inzetten op het neerzetten of organiseren van aanbod voor specifieke doelgroepen, een bijdrage leveren aan de Nationale Sportweek of andere activiteiten. Ook kan de professional werken aan breed motorische ontwikkeling van jeugd en/of ondersteuning bieding aan sportclubbestuurders.
 • De professional gaat in jouw gemeente aan de slag met gedeelde ambities van de betrokken organisaties.
 • Met onze aanpak bouwen we aan een stevig fundament bij onze verenigingen waar vervolgens andere en nieuwe ambities op kunnen rusten. Dit heeft een positief effect op de gehele sport binnen een gemeente, waarbij steeds meer partners aanhaken met als mogelijk resultaat, een gedeelde verenigingsmanager bij (binnen)sportverenigingen.

Waar vind je Set-up Clubs?

Per 1 oktober 2022 staan we op 37 Set-up Clubs op 34 locaties met 34 professionals met 153 verenigingen waar de Set-up Clubs de samenwerking mee op willen zoeken.

Position paper 'Professionaliseren'

Wil je alle ins en outs met betrekking tot het professionaliseren van volleybal nog eens teruglezen? Download dan de position paper 'Professionaliseren'

Laten we in gesprek gaan!

Onze ambities zijn duidelijk! Graag komen we in contact om gezamenlijk de sport te professionaliseren en daarmee te versterken, voor iedereen! Je kunt hiervoor contact opnemen met Dorien Tenhaeff, projectleider van het Set-up Programma door een e-mail te sturen naar dorien.tenhaeff@nevobo.nl of bel 06 51994728.

Set-up Clubs in het nieuws

Benieuwd wat er gezegd wordt over de professionalisering van de clubs in de media? Raadpleeg dan onderstaande verwijzingen.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Dorien Tenhaeff

Dorien Tenhaeff

Projectleider
Bijgewerkt op