Waarom professionaliseren?

Samen versterken we volleybal!

De vraag in sport verandert. Zowel intern vanuit leden, maar ook extern vanuit lokale en nationale overheden wordt er steeds meer verwacht van verenigingen. Om te voldoen aan al deze verwachtingen is veel tijd en kennis benodigd. Een professional, ofwel een betaalde kracht, kan daarin een belangrijke bijdrage leveren.

Op deze pagina vind je de algemene informatie over Professionaliseren; Wat is het? Welke vormen van professionaliseren zijn er? Hoe wordt een professional gefinancierd? Hoe ondersteunt de Nevobo? Welke resultaten zijn er tot dusver behaald? En meer. De antwoorden hierop geven een goed beeld van hoe een vereniging zich klaar kan maken voor de toekomst.

Naast de algemene informatie over Professionaliseren, verwijzen we je ook naar de doelgroepspecifieke informatie; ‘Voor clubs’, ‘Voor professionals’ en ‘Voor partners’. Bij ‘Voor clubs’ vind je alle benodigde informatie wanneer je overweegt om de professionaliseringsslag te maken en uiteraard ook hoe. Daarbij vind je er ook alle ondersteuningstools die benodigd zijn tijdens de professionaliseringslag. Bij ‘Voor professionals’ wordt onder andere vraag en aanbod samengebracht en bij ‘Voor partners’ bieden we informatie rondom de investeringsmogelijkheden en wat het voor jou als partner kan opleveren.

Wat is professionaliseren?

Onder professionaliseren verstaan we het laten uitvoeren van taken binnen de vereniging door een betaalde kracht, ofwel een professional, middels werkgever-werknemer relatie. Dit kunnen taken zijn waar een vereniging zelf niet aan toe komt door gebrek aan tijd, kennis en/of ervaring. Dit is een belangrijke stap naar een nog sterkere vereniging. 

Waarom professionaliseren?

Clubs worden steeds vaker geconfronteerd met ontwikkelingen die (te) veel vragen van het vrijwillig clubbestuur en -kader. Volleyballers verwachten een goed opgeleide trainer en daarmee een steeds kwalitatief beter wordend aanbod. Ook verwacht men ander of flexibel aanbod, aangezien tijd tegenwoordig het meest kostbare bezit is.

We zien ook dat overheden, van nationaal tot lokaal, in toenemende mate een bijdrage van de vereniging vragen aan maatschappelijke opdrachten en thema’s. Wil de club aanspraak maken op overheidsgeld (subsidie), dan dien je als vereniging je zaken goed op orde te hebben en moet er maatschappelijk een steentje bijgedragen worden. Daarnaast hebben verenigingen te maken met steeds meer regelgeving: de vereniging moet een vertrouwenscontactpersoon aanstellen, de VOG moet geregeld worden, er is een anti-rook en -alcoholbeleid nodig, de AVG moet op orde zijn en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Dit alles vraagt veel tijd en kennis. Kortom, een professional kan daar een belangrijke rol in spelen. Voor grote, maar ook zeker voor kleine clubs.

Wat is het verschil tussen een geprofessionaliseerde vereniging en een Set-up club?

Een geprofessionaliseerde vereniging investeert in een professional die taken uitvoert binnen de eigen vereniging. Een Set-up Club daarentegen is een club, die naast het maken van een professionaliseringslag binnen de eigen vereniging, ook een bijdrage levert aan de collectieve volleybalgemeenschap door samenwerkingen aan te gaan met verenigingen in de regio. De Set-up Club, groot of klein, gaat gezamenlijk met andere verenigingen werken aan een sterker volleyballandschap op basis van gedeelde ambities. Set-up Clubs krijgen door hun bijdrage in de regio ook financieringsmogelijkheden vanuit de Nevobo. Dit wordt mogelijk gemaakt door de gehele volleybalgemeenschap middels een contributieverhoging.

Wat zijn de mogelijke taken van een professional?

De professionals binnen de club kunnen het vrijwillig kader ondersteunen, begeleiden en opleiden. De verenigingsambities zijn hierbij leidend voor de inzet van de professional. Veel bestuurders hebben ambities en weten hoe ze die willen realiseren. De vraag is echter vaak wie er op het juiste moment beschikbaar is om het uit te voeren. De meeste trainers werken overdag, waardoor clubs ze niet kunnen inzetten op middagactiviteiten voor kinderen. Ook daar biedt een professional de oplossing.

De professionals kunnen ook nieuw aanbod helpen opzetten. Zitvolleybal of de Volleybalspeeltuin voor kinderen vanaf 4 jaar bijvoorbeeld. Een betaalde kracht kan eveneens helpen met het opzetten van nieuwe businessmodellen, zoals betalen per training (pay per use) of voor een verkort volleybaltrainingsprogramma, zoals beginnerstrainingen als voorbereiding op het jaarlijkse bedrijventoernooi.

Hoe wordt een professional gefinancierd?

Een professional in dienst nemen vraagt om een duurzame, meerjarige, financiële investering. Daarbij wil een vereniging de professional voor een langere periode aan de vereniging binden om de continuïteit te borgen. Maar hoe financiert een vereniging een professional? Om dit te bekostigen kan er gekeken worden naar verschillende partijen, zoals de eigen vereniging, waarbij een aanpassing in het businessmodel van de vereniging kan zorgen voor continuïteit. Maar er is wellicht ook financiering mogelijk vanuit bijvoorbeeld een gemeente, een partner, zoals sponsoring of subsidies vanuit evenementen.

Hoe ziet de financieringsstructuur van een Set-up Club eruit?

De financiering van een Set-up Club ziet er in grote lijnen hetzelfde uit als die van een vereniging die een professional in dienst neemt (zoals in de alinea hierboven beschreven), zonder actieve rol in de regio:

  • Aanpassing businessmodel vanuit de desbetreffende vereniging(en)
  • Gezamenlijke bijdrage omliggende clubs
  • Mogelijke bijdrage vanuit de gemeente
  • Bijdrage vanuit subsidies (evenementen)
  • Bijdrage vanuit sponsoring

Zodra de vereniging ervoor kiest om als Set-up Club aan de slag te gaan, ontvangt zij een collectieve bijdrage vanuit de volleybalgemeenschap. Per Set-up Club wordt er € 10.000 per jaar beschikbaar gesteld om volleybal in de desbetreffende regio te versterken. De Bondsraad heeft hiervoor ingestemd met een contributieverhoging van € 2,50 in het seizoen 2020-2021 en nog eens € 2,50 in het seizoen 2021-2022. Met deze investering kan de Nevobo lokaal bijdragen aan het aanstellen van de professionals.

“Vanuit deze verschillende financieringsbronnen is de ambitie om met elkaar € 1.000.000 in het fundament van onze sport te kunnen investeren, waarmee we het aanbod sterker maken en (nog) beter aansluiten op de behoefte van sporters en onze lokale partners. Het doel is om in 2024 75 lokale professionals werkzaam te hebben voor 16-20 uur per week. Samen met de verenigingen waaraan zij zich verbinden en steun van de gemeenten waarin zij opereren, zullen zij hun expertise gebruiken om onze prachtsport in hun gebied versterken”

Peter van Tarel, manager Sportontwikkeling bij de Nevobo.

Welke ondersteuning biedt de Nevobo nog meer tijdens het professionaliseringsproces voor verenigingen?

Naast de gezamenlijke financiering vanuit de volleybalgemeenschap, waarmee we verenigingen en volleybal in de regio versterken, helpen we verbinding te leggen met gemeenten en ondersteunen we in het opzetten van samenwerkingen tussen clubs. Ook voorzien wij verenigingen van verschillende ondersteuningstools, zoals een animatievideo én toolkit professionaliseren waarin we de te nemen stappen toelichten om uiteindelijk te professionaliseren en mogelijk zelfs Set-up Club te worden, organiseren we intervisies voor clubbesturen en professionals én staan onze accountmanagers altijd voor de verenigingen klaar.

Welke verenigingen zijn al gestart met het Set-up Club-traject?

In onderstaand overzicht vind je alle Set-up Clubs die zijn gestart. Zij maken hun vereniging en hun omgeving klaar voor de toekomst, een toekomst met volleybal, voor jong en oud, in de gehele regio! Ook zie je in de kaart aan welke ambities de clubs invulling geven. Laat je inspireren.

Op de pagina Voor clubs vind je meer inspirerende verhalen in de rubriek 'Set-up Club aan het Woord' waarin de clubs meer vertellen over hoe zij werk maken van hun ambities en daarmee de sport én volleybal in hun regio versterken.

Kick-off 'De kracht van professionaliseren'

De kick-off ‘De kracht van professionaliseren’ kun je nu bekijken! Tijdens de opname van de kick-off wordt het belang én de kracht van professionaliseren benadrukt, voor de vereniging, de regio, het land en de sport in het algemeen.

Onder leiding van Etienne Verhoeff gaan verschillende gasten het gesprek aan over het belang van professionaliseren van verenigingen. Zo komt lid van de Tweede Kamer én woordvoerder sport & onderwijs Rudmer Heerema aan het woord, die het belang van professionaliseren van sportverenigingen nadrukkelijk onderstreept én schuift ook de Rabobank aan; dé bank die investeert in het ondersteunen van ambities van het verenigingsleven.

Verder komt Martin Reesink, voorzitter van Set-up Club Apollo 8, aan het woord. Hij licht vanuit zijn rol als voorzitter toe wat een professional zijn club oplevert. Daan van Haarlem, professional bij Set-up Club VV Utrecht, vertelt meer over de toegevoegde waarde vanuit zijn rol. Namens de gemeente Borne zal wethouder Michel Kotteman belichten welke maatschappelijke waarde van professionaliseren hij ziet voor gemeentelijk beleid en schuift ook algemeen directeur Nevobo, Guido Davio, aan. Alle aanwezigen delen vanuit hun perspectief het belang én de kracht van professionaliseren.

Meer informatie en contact

Wil jouw vereniging de mogelijkheden onderzoeken om aan de slag te gaan als Set-up Club in jouw regio? Check dan de pagina voor 'Voor clubs'. Wil jij aan de slag gaan als professional bij een vereniging? Check dan de pagina 'Voor professionals'. Is investeren in een Set-up Club interessant voor jouw gemeente, bedrijf of organisatie? Dan verwijzen we je graag naar de pagina 'Voor partners' voor meer informatie.

Uiteraard staan onze accountmanagers ook voor je klaar. Selecteer hiervoor jouw regio op de contactpagina en neem contact op met jouw accountmanager!

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Dorien Tenhaeff

Dorien Tenhaeff

Projectleider
Bijgewerkt op