Professionaliseren: 190 clubs versterken volleybal
Set-Up Programma

Professionaliseren: 190 clubs versterken volleybal

Gepubliceerd op 28 maart 2024

Al 190 clubs zijn betrokken bij het professionaliseren van onze sport.

In 2020 is de Nevobo gestart met het professionaliseren van verenigingen via Set-up Clubs. Deze clubs versterken zich met de komst van een betaalde professional en zoeken actief de samenwerking met verenigingen in de regio op. Deze beroepskracht neemt taken op zich welke een vereniging niet of moeilijk kan uitvoeren omdat men niet beschikt over voldoende tijd, expertise of ervaring. Dit streven naar professionalisering vormt een cruciale stap in het versterken van de vereniging.

Zowel de Set-up Club als de beroepskracht spelen een essentiële rol binnen de regio, aangezien zij nauwe samenwerkingen aangaan met omliggende clubs, wat de gehele regionale sportgemeenschap ten goede komt. Inmiddels zijn er ruim 190 clubs verbonden aan het project en zij werken samen met professionals aan een duurzaam en verbeterd verenigingsleven.

Bekijk de infographic met de resultaten van professionaliseren t/m 2023 onderaan dit artikel.

Financiering van een professional

Om de impact op clubs, regio's en gemeenten te vergroten, bundelt de Nevobo haar krachten en investeert in professionele ondersteuning. Aanvullende financiering wordt onder andere verkregen van:

 • Verenigingen
 • Gemeenten (bijvoorbeeld via de BuurtSportCoach-regeling, Sportakkoord)
 • Sportservice-organisaties
 • Lokale partners/sponsors

Lerend netwerk

Het Lerend Netwerk is ontwikkeld om verenigingen te ondersteunen en hen de mogelijkheid te bieden gebruik te maken van elkaars opgedane kennis. Het 'Lerend Netwerk' van het Set-up Programma is opgedeeld in twee componenten: één voor bestuurders en één voor professionals, waarbij Nevobo Accountmanagers en projectleiders ook deel uitmaken van de structuur. Gezamenlijk streven we naar de vooruitgang en groei van het programma. Dit netwerk wordt gefaciliteerd via:

 • Landelijke en regionale WhatsApp-groepen voor zowel bestuurders als professionals.
 • Intervisiebijeenkomsten die twee keer per jaar plaatsvinden, zowel online als offline. Deze bijeenkomsten variëren tussen landelijke en regionale focus om het netwerk samen te brengen.
 • Incidentele netwerkborrels tijdens evenementen.

Door deze communicatiekanalen delen bestuurders, professionals en Nevobo vertegenwoordigers inzichten over verschillende onderwerpen, zoals trainersbegeleiding, schoolclinics, subsidies en financiering. Ook wordt gesproken over het proces van het aannemen van professionals, waaronder werkgeverschap, businessmodellen en samenwerking met andere verenigingen.

Zowel professionals als bestuurders waarderen het uitwisselen van ervaringen, het delen van best practices van andere clubs, het genereren van nieuwe ideeën en het gezamenlijk plannen maken voor de regio waar hun club actief is.

Professionaliseren in cijfers

De onderstaande infographic presenteert de resultaten van professionalisering in 2023, met enkele opvallende hoogtepunten:

 • Eind 2023 telde het netwerk 56 Set-up clubs met een gezamenlijk ledenaantal van 14.043. Binnen deze Set-up clubs werkten 51 professionals, die samenwerkten met 190 omliggende verenigingen die 20.576 leden vertegenwoordigen.
 • De totale investering in 2023 bedroeg € 3,2 miljoen, waarvan € 1,1 miljoen afkomstig was van de volleybalgemeenschap en € 2,1 miljoen van partners die de voordelen van professionalisering erkennen en willen investeren in volleybal en/of sport in de regio. Dit resulteert in een financiële multiplier van 2,7.
 • Meer dan 8100 individuen toonden hun interesse in professionalisering door de 18 artikelen over dit onderwerp op Nevobo.nl te lezen.
 • Het Lerend Netwerk is in 2023 verder uitgebreid en verbeterd. Dit wordt gerealiseerd door intervisiebijeenkomsten te organiseren voor de besturen van Set-up clubs en professionals, gericht op het delen van kennis en ervaring. Bovendien bieden deze sessies clubs de mogelijkheid elkaar te ondersteunen bij uitdagingen en gezamenlijk te werken aan de ontwikkeling van clubs.
 • Verschillende partners zijn betrokken bij het ontwikkelen van professionaliseringsplannen en samenwerkingen tussen clubs. Zo worden 41 clubs ondersteund door 3 externe procesbegeleiders en Rabo ClubSupport. In totaal investeerden 24 gemeenten in deze plannen en professionals.

Infographic professionaliseren in 2023

De belangrijkste feiten en cijfers op een rij: klik hieronder om de infographic te openen.

Let op: de cijfers in de infographic zijn t/m 2023. In 2024 zijn alweer een aantal nieuwe Set-up clubs gestart die de samenwerking aangaan met omliggende verenigingen.