Een toestroom van (jeugd)leden is al lang niet meer vanzelfsprekend. Het is voor de meeste clubs tegenwoordig hard werken om nieuwe leden te winnen, en vaak ook om bestaande leden aan boord te houden. Hoe je dat kunt doen, lees je op deze pagina.

Ledenwerving

Voor je begint aan het werven van nieuwe clubgenoten, is het handig te benoemen wat je precies wilt. Wil je vooral meer aanwas bij de jeugd, of zet je in op senioren? Wat voor club wil je zijn, een bloeiende dorpsvereniging of wil je de topsportclub voor de regio worden? En welke middelen kun je het best gebruiken voor een succesvolle wervingscampagne? En wat levert het ons op als we een deel van ons kader professionaliseren?

Tips & tricks

  • Zoek samenwerking met organisaties waar potentiële leden te vinden zijn. Voor jeugd zijn scholen een hele belangrijke doelgroep, maar ook buurt- en kinderopvangorganisaties en andere sportaanbieders. Of voor senioren de lokale bedrijfsvereniging bijvoorbeeld. De promotie en communicatie van je acties is eenvoudiger en effectiever als je aanhaakt en samenwerkt.
  • Denk na over een boodschap die jouw beoogde doelgroep aan zal spreken; verplaats je in die wensen en behoeften en speel daar op in. Klik hier voor een interessant artikel over de motieven om te gaan sporten per levensfase.
  • Maak een kennismaking laagdrempelig. Een clinic is ideaal om kennis te maken met een sport, waarna een aantal gratis proeftrainingen mensen verder over de drempel helpt. Of organiseer een open toernooi voor scholen, bedrijven of familie/vrienden; deelnemers nodig je daarbij ook uit voor een paar gratis proeftrainingen.

Join Volleybal!

Play Volleybal! 
Play Volleybal! is de stimuleringscampagne die wij ontwikkeld voor volleybalverenigingen. Doel: clubs en de maatschappij mee laten profiteren van de positieve impact van volleybal, zowel rond evenementen als gedurende het hele seizoen. Door clinics en scholentoernooien te organiseren bijvoorbeeld, of door de Volleybalbus (een opblaasbaar volleybalpretpark) in te huren. Check hieronder wat er allemaal mogelijk is!

Ledenbehoud

Om je leden aan je club te binden, dien je hen centraal te stellen. Waarom spelen ze bij jouw vereniging, wat verwachten ze van hun club? Analyseer daarbij ook de omgeving, welke kansen bieden ontwikkelingen in de gemeente of regio, met welke (sport)organisaties kunnen we de krachten bundelen om meer te kunnen bieden?

Stopredenen volleyballers

Als bond hebben wij in 2017 en 2018 middels een exit-enquête en diepte-interviews uitgebreid onderzocht waarom volleyballers stopten. De meeste genoemde reden was tijdgebrek, maar ook ontevredenheid over het team, blessure of ziekte en ontevredenheid over de trainingen werd vaak genoemd.

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met onze collega’s van de afdeling

Sportontwikkeling

Bijgewerkt op