De missie van Volleybal Promotie Limburg
Ledenwerving en -behoud

De missie van Volleybal Promotie Limburg

Gepubliceerd op 24 mei 2019

Clubs, bond en provincie werken nauw samen om volleybal in Limburg te versterken

Tijdens een Volleybalcafé van regio Zuid in 2017 werd duidelijk dat het Regionaal Trainingscentrum (RTC) in Sittard waarschijnlijk zou gaan sluiten. Acht volleybalclubs in Zuid-Limburg vonden dat dat niet mocht betekenen dat er in de regio dan geen onafhankelijke talenttrainingen meer zouden bestaan. Toen een jaar later het RTC daadwerkelijk werd opgedoekt, kwamen Vludoc’98, VC Sittardia, S.E.C., ADC, VC Voerendaal, Jokers VC, VC Landgraaf en VC Heerlen dan ook direct in actie. “We zochten naar mogelijkheden om extra trainingen voor onze jeugd te organiseren”, vertelt Herman Peters, voorzitter van Vludoc. De Nevobo zorgde voor een procesbegeleider en scholengemeenschap Trevianum wilde graag kijken naar de mogelijkheden om het initiatief te faciliteren. Het bleek de start van een brede samenwerking in Zuid-Limburg.

Stichting Volleybal Promotie Limburg
Een half jaar en 8 vergaderingen later was stichting Volleybal Promotie Limburg (VPL) een feit. “Wij hebben de bestuursleden van de 8 verenigingen gevraagd om samen het bestuur van de stichting te vormen,” zegt VPL-voorzitter Ron Janssen, zelf bestuurder van Sittardia. “Op die manier konden we allerlei taken goed onder elkaar verdelen.”

In eerste instantie zorgde VPL voor aanbod van trainingen op de oude RTC locatie in Sittard, binnen SG Trevianum. “Open, dus iedereen kan deelnemen aan de trainingen, daarvoor hoef je niet persé lid te zijn van één van ons achten”, legt John van Dick, namens ADC penningmeester van VPL. Inmiddels trainen 37 talenten onder de VPL-vlag, 5 van hen komen van buiten de 8 initiatiefclubs.

Volleybal versterken
Om de reisafstand van de jonge volleyballers minimaal te houden, wil VPL haar trainingsaanbod in de toekomst graag uitbreiden. “En ook op andere vlakken willen we de volleybalsport in onze regio graag versterken. Zo zijn we sinds kort, in samenwerking met Ability Quest van Patrick Collaris, gestart met het organiseren van bijscholingen voor trainers,” licht Janssen toe. Dat ook het Zuid-Limburgse trainersgilde daar oren naar heeft, bleek onlangs bij een bijscholing van Matt van Wezel: 65 trainers traden aan om te leren van de man die op dit moment bondscoach van het Noorse damesteam is. “Na de zomer organiseren we nog een aantal bijscholingen, onder andere voor CMV trainers,” blikt Janssen vooruit. Om dat allemaal mogelijk te maken, draagt de provincie Limburg middels het in 2018 opgerichte Volleybalplatform een financieel steentje bij aan het versterken van technisch kader.

Volleybalplatform
Het Volleybalplatform, waar alle Limburgse volleybalclubs deel van uitmaken en dat wordt vertegenwoordigd door de Nevobo, startte vorig jaar met de uitvoering van het Volleybalplan Limburg. “Dankzij de Volleybalcafés die we jaarlijks in Noord-, Midden- en Zuid-Limburg organiseren, konden we goed in kaart brengen waar de behoefte aan ondersteuning voor onze verenigingen lag. Die behoeften hebben we centraal gesteld in het Volleybalplan”, legt Paul Broers, Nevobo accountmanager in regio Zuid, uit. “Jaarlijks vragen we daarvoor subsidie aan. Dit jaar richten we ons vooral op het versterken van technisch kader door bijscholingen en opleidingen, en het ondersteunen van technische commissies. In november maken we de plannen voor 2020, die we vervolgens tijdens de Volleybalcafés weer aan onze verenigingen voorleggen. Zo werken we met zijn allen aan dat ene doel: volleybal in Limburg versterken,” besluit Broers.

Samen bouwen we verder aan jouw club en onze sport!