De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het trainen of coachen van minderjarigen.

De VOG is eigenlijk een bewijs van goed gedrag. Door als club een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking kan komen met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je veiligheid van je leden en/of deelnemers aan (club)activiteiten serieus neemt.

De VOG is een van de maatregelen die een club kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden en vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties is de VOG gratis. Niet meer alleen vrijwilligers die werken met jeugd, maar elke vrijwilliger die met mensen in een afhankelijkheidssituatie werkt kan nu een gratis VOG aanvragen. Hieronder vallen bijvoorbeeld vrijwilligers die werken met (top)sporters en met mensen met een visuele en/of lichamelijke beperking. Een overzicht van ‘mensen in een afhankelijkheidssituatie’ vind je hier. Lees meer over de gratis VOG en de wijze van aanvragen op de website van Centrum Veilige Sport Nederland.

Wat te doen als een vrijwilliger geen VOG kan tonen, omdat deze geweigerd is?

Het komt voor dat iemand géén VOG krijgt afgegeven door de screeningsautoriteit Justis. Is er ook op jouw vereniging een vrijwilliger die geen geldige VOG kan laten zien? Lees hier het advies van het Centrum Veilige Sport wat te doen bij een geweigerde VOG.

VOG per 1 oktober verplicht bij trainersopleidingen en licentieverlenging

Alle personen die namens de Nevobo met minderjarigen of kwetsbare doelgroepen werken, moeten sinds 2013 al in het bezit zijn van een actuele VOG. Ook onze verenigingen vragen we sindsdien om actief beleid te voeren op dit onderwerp. Per 1 oktober wordt ons beleid hierop aangescherpt. De VOG wordt namelijk voorwaardelijk voor trainers en coaches voor het verkrijgen van een trainersdiploma, dan wel licentieverlenging.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Janine Pleizier

Janine Pleizier

Programma Manager & Bestuurssecretaris
Bijgewerkt op