Vier V's voor veiligheid: VOG

Vier V's voor veiligheid: VOG

Gepubliceerd op 22 januari 2024

Voorkom onnodig risico

Sportclubs kunnen een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen voor clubvrijwilligers die werken met kwetsbare groepen via de regeling gratis VOG. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat iemand geen strafblad heeft of dat het strafblad geen bezwaar vormt voor het uitvoeren van een bepaalde taak of functie.

Wat is een VOG en waarom is een VOG belangrijk?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met minderjarigen/kwetsbare doelgroepen bij een sportclub. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag. Een VOG is alleen gekoppeld aan een strafrechtelijke veroordeling. Klik hier voor meer informatie. Een tuchtrechtelijke veroordeling heeft dus geen invloed op het verkrijgen van een VOG. Een tuchtuitspraak wordt wel geregistreerd in het landelijke register tuchtuitspraken in de sport.

Waarom is een VOG belangrijk?
Het is belangrijk dat iedereen, en met name minderjarigen/kwetsbare groepen, in een veilige omgeving kunnen sporten. Sportclubs en sportbonden hebben de plicht om maatregelen te nemen die grensoverschrijdend gedrag kunnen voorkomen. Het verplicht stellen van een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van bijvoorbeeld (nieuwe) trainer-coaches, leiders of verzorgers. En het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen/kwetsbare personen, een functie bij de sportclub kunnen uitoefenen.

Hoe lang is een VOG geldig?
Het aanvragen van een VOG is een momentopname, dit zegt niets over de toekomst van iemand. Daarom is het als organisatie raadzaam om elke 3 jaar opnieuw een VOG voor iemand aan te vragen. Mocht er in de tussentijd iets zijn voorgevallen, dan komt dat aan het licht. Ook is het aan te raden om de VOG opnieuw aan te vragen wanneer iemand langere tijd geen werkzaamheden voor de organisatie verricht heeft. Wanneer een VOG gevraagd wordt voor de meeste veroordelingen 4 jaar teruggekeken. Voor de ernstige veroordelingen en zedenzaken wordt levenslang teruggekeken.

Hoe maakt een club gebruik van de VOG regeling

Wat een VOG betekent voor de club? Daar heeft de overheid een handige voorlichting voor gemaakt: lees er hier meer over.

Hoe maakt een club gebruik van de Regeling Gratis VOG?
Het aanvragen van een gratis VOG is simpel. Maar voordat een club zich aanmeldt voor de Regeling Gratis VOG moet zij voldoen aan de voorwaarden.

Hierna kan je als club de volgende vijf stappen doorlopen:

  1. Meld de club aan via dit aanmeldformulier. In geval van goedkeuring kun je stap 2 t/m 5 zetten. Bij een afwijzing van het CIBG kan je club hulp inschakelen van NOC*NSF.
  2. Vraag e-Herkenning aan. Een e-Herkenning is te vergelijken met een DigiD, maar dan voor organisaties.
  3. Zet de VOG klaar voor de (beoogde) vrijwilligers. Via deze link zet je de aanvraag in gang. Let op: vink in stap 2.4 van de aanvraag het juiste screeningsprofiel aan. Voor VOG’s van begeleiders of vrijwilligers in de sport is het vooral noodzakelijk om risicogebied 8 (Personen) aan te vinken, gevolgd door nummer 84 (Belast met de zorg voor minderjarigen) en 85 (Belast met de zorg voor (hulpbehoevende) personen.
  4. Laat de vrijwilliger(s) de aanvraag afmaken. Degene die gescreend moet worden, krijgt een link om de rest van de gegevens in te vullen, logt in met DigiD en geeft akkoord.
  5. Laat de vrijwilliger(s) de VOG tonen.

Wanneer komt een vrijwilliger in aanmerking voor de gratis VOG-regeling?
Om in aanmerking te komen voor de gratis VOG, dient een vrijwilliger aan de criteria te voldoen (komt in contact met jeugd/kwetsbare groepen). Dit betreft zowel vrijwilligers die een functie vervullen bij een sportclub, als vrijwilligers die rechtstreeks voor een bond werken (bondsvrijwilligers). Andere functionarissen in de sport (bijvoorbeeld personen die meer betaald krijgen dan alleen een vrijwilligersvergoeding) komen niet in aanmerking voor een gratis VOG.

Welke organisaties kunnen deelnemen aan de regeling gratis VOG-regeling?
Wanneer de organisatie een sportorganisatie is die geen winstoogmerk heeft en waarbij het werk uitgevoerd wordt door vrijwilligers en voldaan is aan bovenstaande criteria, kan deelgenomen worden aan de regeling gratis VOG

Ondersteuning via de expertpool
Er is een pool van experts beschikbaar die met jou als bestuurder en met de club kunnen meekijken hoe jullie de VOG-regeling goed en duurzaam kunnen invoeren. De experts hebben 15 uur per club beschikbaar om ondersteuning te verlenen. Wil je gebruikmaken van de clubondersteuning, neem dan contact op met vog@nocnsf.nl.

Wat als een VOG wordt geweigerd?

Het komt voor dat iemand géén VOG krijgt afgegeven door de screeningsautoriteit Justis. Is er ook op jouw vereniging een vrijwilliger die geen geldige VOG kan laten zien? Lees hier het advies van het Centrum Veilige Sport wat te doen bij een geweigerde VOG.

VOG verplicht bij trainersopleidingen en licenties

Alle personen die namens de Nevobo met minderjarigen of kwetsbare doelgroepen werken, moeten sinds 2013 al in het bezit zijn van een actuele VOG. Ook vragen we clubs om actief beleid te voeren op dit onderwerp. Sinds 1 oktober 2021 is een VOG voorwaardelijk voor trainers/coaches voor het verkrijgen van een trainersdiploma, dan wel licentieverlenging.