VOG verplicht bij trainersopleidingen en licenties

VOG verplicht bij trainersopleidingen en licenties

Gepubliceerd op 20 september 2021

De VOG is per 1 oktober voorwaardelijk bij Nevobo trainersopleidingen en licentieverlengingen. Het beleid ten aanzien van VOG’s wordt per die datum geactualiseerd.

Alle personen die namens de Nevobo met minderjarigen of kwetsbare doelgroepen werken, moeten sinds 2013 al in het bezit zijn van een actuele VOG. Ook vragen we clubs om actief beleid te voeren op dit onderwerp. Per 1 oktober wordt een VOG voorwaardelijk voor trainers/coaches voor het verkrijgen van een trainersdiploma, dan wel licentieverlenging.

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie in de sport aan het licht. In 2017 heeft Commissie de Vries, binnen de gehele sport, onderzoek naar de aard en omvang van seksuele intimidatie en grensoverschrijdend gedrag in de sport gedaan. Recent heeft de Commissie ook het handelen van bonden en verenigingen onder de loep genomen. Deze onderzoeken van De Vries hebben ons gevoel van urgentie verder versterkt in alles wat binnen onze mogelijkheden ligt te doen om (seksueel) grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te beperken.

Een van de maatregelen is het opvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Het opvragen van een VOG binnen de sport geeft meer zekerheid over het verleden van personen en vermindert de kans dat iemand, die eerder in de fout is gegaan, een functie binnen de sport kan uitoefenen. Deze verklaring toont aan of de betreffende persoon veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict.

Rol verenigingen bij aanvraag gratis VOG voor trainers/coaches

Trainers/coaches worden per 1 oktober een actuele VOG gevraagd voordat zij een trainersdiploma, dan wel licentieverlenging krijgen. Voor vrijwilligers van sportorganisaties, als dit vrijwilligersorganisaties zijn, is de VOG gratis. Wanneer je gebruik wilt maken van de gratis VOG dien je deze als trainer/coach aan te vragen via de vereniging/organisatie waarvoor je actief bent. Voor veel trainers/coaches zal dan ook gelden dat zij hiervoor aankloppen bij de club waar zij actief zijn.

Het aanvragen van een gratis VOG is eenvoudig. Maar voordat je als vereniging gaat aanmelden op https://www.gratisvog.nl/ moet je er eerst voor zorgen dat je vereniging voldoet aan de voorwaarden. Als je je aanvraag als club (de e-herkenning) alvast regelt, dan helpt dat jouw trainers/coaches bij het verkrijgen van hun trainersdiploma of licentie. Klik hier voor alle informatie over het aanvraagproces.

Als voorwaarden voor een trainersdiploma of -licentie gelden:

  • De VOG moet afgegeven zijn op functie aspect 84 (zorgdragen voor minderjarigen) en eventueel aanvullend 85 (belast met de zorg voor hulpbehoevenden zoals ouderen en gehandicapten)
  • De VOG is geldend, dat wil zeggen niet langer dan 3 jaar geleden aangevraagd
  • De VOG dient door de vereniging in Sportlink te zijn geregistreerd

Voor vragen over de VOG als voorwaarde voor trainersdiploma of -licentie kun je terecht bij Jacqueline de Wit, Coördinator deskundigheidsbevordering van de Nevobo.

Clubs en eigen VOG beleid

We vragen de volleybalclubs ook om na te denken en beleid te maken hoe te zorgen voor veiligheid en geborgenheid binnen de eigen club. Waarbij het verlangen van VOG’s een specifiek onderdeel is. Het is aan iedere club hier een eigen afweging en keuzes in te maken.

Voor vrijwilligers van sportorganisaties (als dit vrijwilligersorganisaties zijn) is de VOG gratis. Het kan soms lastig zijn om mensen die al langer aan de club verbonden zijn te vragen om een VOG aan te vragen. Het kan worden opgevat als een motie van wantrouwen. Leg daarom uit dat het een algemene maatregel is om de veiligheid en geborgenheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Door een VOG te verlangen van iedereen die in functie in aanraking komt met minderjarigen, mensen met een verstandelijke beperking of andere kwetsbare groepen, laat je zien dat je de veiligheid van je leden serieus neemt.

Voor meer informatie en tips over het voorkomen van ongewenst gedrag, waar de VOG onderdeel van uitmaakt, klik je op de button hieronder.

Vragen

Voor vragen over eigen VOG beleid bij clubs kun je terecht bij Janine Pleizier, Vertrouwenscontactpersoon van de Nevobo.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Janine Pleizier

Janine Pleizier

Programma Manager & Bestuurssecretaris