Spelerskaarten en speelgerechtigdheid

Alleen met een geldige digitale spelerskaart kun je deelnemen aan de volleybalcompetitie. De ledenadministrateur van de club dient daarvoor alle leden in Sportlink te registreren. Op deze pagina vind je informatie over de online registratie in Sportlink  en de digitale pasfoto voor de spelerskaart.

Bij het aanmelden van een persoon in Sportlink geeft de ledenadministrateur aan welk type lid iemand wordt; bondslid, verenigingslid of een relatie. Indien het een bondslid betreft die competitie gaat spelen, moet een spelactiviteit worden toegevoegd. De registratie met een spelactiviteit maakt het lid automatisch speelgerechtigd voor de betreffende spelvorm.

Spelen bij twee verenigingen 

Het is, onder voorwaarden, mogelijk om voor 2 verenigingen uit te komen. In de leidraad ‘Criteria dubbel speelrecht’ staat beschreven waarop wordt gelet bij het verlenen van toestemming.  Aanvragen dient te gebeuren via nevobo.nl bij het betreffende team waarvoor dubbel speelrecht wordt aangevraagd. Dit kan tot 1 december van het lopende seizoen. In de handleiding opgave teamsamenstelling staat omschreven hoe je dubbel speelrecht aanvraagt.

Dubbel speelrecht NOJK/Volleybaldirect Open 

Voor de NOJK/Volleybaldirect Open kun je de aanvraag voor dubbel speelrecht van spelers doen via een aanvraagformulier dat beschikbaar is tijdens de inschrijfperiode voor de NOJK/Volleybaldirect Open. 

Indien de aanvraag is toegekend, kan er bij 1 team van een andere vereniging competitie gespeeld worden of met een team van een andere vereniging deelgenomen worden aan het NOJK/Volleybaldirect Open. 

Spelerskaart met pasfoto 

Voor een digitale spelerspas is een duidelijke, goed gelijkende digitale pasfoto nodig. De ledenadministrateur van de vereniging kan deze in Sportlink Club uploaden. Voor leden waarvan al een pasfoto is geregistreerd kan van 1 oktober t/m de laatste wedstrijd van de 1e helft en vanaf de 1e wedstrijd in de 2e helft tot het einde van het seizoen geen nieuwe foto worden geüpload. Het uploaden van foto’s van leden waarvan nog geen foto geregistreerd is (geweest) is altijd mogelijk.

FAQ’s pasfoto spelerskaart 

Van welke leden dient een digitale pasfoto in Sportlink aangeleverd te worden? 
Alle leden die deelnemen aan de door de Nevobo georganiseerde competitie dienen een digitale foto aan te leveren bij de ledenadministrateur van de vereniging. De ledenadministrateur dient er voor te zorgen dat deze pasfoto wordt geüpload in Sportlink.

Hoe lang is een pasfoto op de digitale spelerskaart geldig?
De digitale pasfoto moet een goedgelijkende pasfoto zijn. Als de foto niet meer lijkt, dient deze te worden vervangen. Zorg er als ledenadministrateur ook voor dat de pasfoto’s geregeld gecontroleerd worden en update deze waar nodig.

Hoe moet ik mijn foto aanleveren? 
Spelers leveren zelf een actuele pasfoto in kleur aan bij de ledenadministrateur van de club. Het bestand dient een .jpg, .gif of .png te zijn.  Om de kwaliteit van de foto's te behouden, adviseren wij om te kiezen voor foto's kleiner dan 2 megapixel (1600x1200).  

Transgender in de sport

Als de sporter competitie op breedtesportniveau (Topdivisie en lager) wil spelen in de sekse die officieel erkend is (in het paspoort staat), is er geen verantwoordelijkheid om dit te melden aan de bond of hier dispensatie voor te vragen. Als een sporter competitie wil spelen in een andere sekse dan de geregistreerde sekse, dan kan deze dispensatie aangevraagd worden bij het regiokantoor van de Nevobo, klik hier voor contactgegevens. De Nevobo volgt hierin de richtlijnen van NOC*NSF en is dan ook van mening dat de sporter dus moet kunnen sporten in het door hem/haar gewenste geslacht en niet mag worden uitgesloten van het gebruik van kleed- en douchefaciliteiten. Uiteraard allemaal in overleg met de sporter (en/of ouders).

De Nevobo zal vervolgens de registratie van de sporter wijzigen naar het gewenste geslacht. Ook op de spelerspas, zodat de sporter in het gewenste gender deel kan nemen aan de competitie. Ter bevestiging en ondersteuning hiervan stellen we een korte verklaring op, (zie de bijlage hieronder).

Als het gaat om een sporter op topsportniveau, dan gelden andere regels en daarom adviseren we contact op te nemen met Janine Pleizier, integriteitsmanager bij de Nevobo. Je kunt haar bereiken via mail of bel 06-46317335. Ook voor algemene vragen met betrekking tot inclusiviteit kun je bij Janine terecht.

Voor meer informatie over transgenders in de sport, check hieronder de handreiking gender- en seksdiverse personen van NOC*NSF en onze pagina LHBTIQ+. 

Vragen?

Heb je naar aanleiding van de bovenstaande informatie nog vragen? Mail ze naar ledenadministratie@nevobo.nl.  Wij staan voor je klaar.

Bijgewerkt op