Verenigingen die deelnemen aan de competitie zijn op grond van de inschrijving voor die competitie verplicht scheidsrechters ter beschikking van de Nevobo te stellen. Deze leveringsplicht wordt uitgedrukt in scheidsrechter-beschikbaarheidspunten per team en is gebaseerd op de huidige competitie-indeling.

Om de competitie soepel te laten verlopen hebben we gekwalificeerde scheidsrechters nodig voor alle niveaus: op de verenigingen, in de regio en op nationaal niveau.

Met ingang van het seizoen 2023-2024 geldt dat iedere vereniging scheidsrechters levert aan de competitie.

Ten opzichte van voorgaande jaren is de leveringsplicht nu zo aangepast dat verenigingen die scheidsrechters leveren aan nationaal hun leveringspunten behouden. Huidige nationaal scheidsrechters die nu nog niet gekoppeld zijn aan de vereniging, kunnen zich met ingang van 2023-2024 (weer) laten registreren en op die manier bijdragen aan de leveringspunten. En om de solidariteit te vergroten wordt de leveringsplicht uitgebreid met verenigingen met nationaal spelende teams (m.u.v. de Eredivisie).

Concreet ziet de inhoud van de leveringsplicht er als volgt uit:

 1. De aanpassing en uitbreiding van de leveringsplicht wordt ingevoerd met ingang van seizoen 2023-2024.
 2. Het gaat om de volgende aanpassing: de punten van nationaal scheidsrechters (uitgezonderd Eredivisiescheidsrechters) mogen geregistreerd worden bij verenigingen.
 3. Het gaat om de volgende uitbreiding: in het kader van solidariteit vallen verenigingen met nationaal spelende teams ook onder de leveringsplicht (met uitzondering van de Eredivisie).
 4. Nationaal spelende teams in de Topdivisie t/m 2e divisie heren van 0 naar 28 punten – te bereiken per 1 januari 2024.
 5. Regionaal spelende teams van 24 naar 28 punten – per 1 augustus, maar vanaf heden mogelijk.
 6. Promotieklasse van 12 naar 14 punten – per 1 augustus, maar dat is vanaf nu al mogelijk.
 7. 2023-2024 betreft een overgangsjaar voor alle verenigingen voor de leveringsplicht.
 8. Gedurende het hele seizoen zal er coulance worden gehanteerd en worden geen sancties getroffen (met sancties wordt hier specifiek bedoeld: terugtrekken van teams of het in mindering brengen van punten). Let op: de coulance geldt alleen als er zichtbare acties zijn ondernomen en als de organisatie van de competitie niet in het gedrang komt.
  Voordeel is dat de nationale officials direct vanaf aanvang seizoen meetellen voor de leveringsplicht. Gedurende het seizoen monitoren we verenigingen die structureel achterblijven in hun activiteiten ten behoeve van de arbitrage c.q. de levering van scheidsrechters en zoeken contact met deze clubs.
 9. Vanaf seizoen 2024-2025 worden sancties toegepast wanneer verenigingen niet voldoen aan de leveringsplicht.

De afdeling Arbitrage van het Bondsbureau zorgt voor ondersteuning van verenigingen, zodat elke club aan de uitbreiding kan voldoen. In eerste instantie nemen de regiomedewerkers arbitrage contact op met verenigingen die op dit moment nog niet voldoen aan de huidige leveringsplicht (’22-’23). We helpen deze clubs met het opstellen en activeren van het verenigingsarbitragebeleidsplan en stimuleren de samenwerking tussen verenigingen in de regio. In de loop van de komende maanden breiden we het aantal verenigingen waarmee we contact willen hebben, uit. Zijn er vragen vanuit jouw club? Neem dan contact op met de arbitragemedewerker in jouw regio.

Opgeven via Mijn Nevobo

Clubscheidsrechters kunnen zich via ‘Mijn Nevobo’ opgeven voor minimaal 4 en maximaal 28 punten voor hun vereniging. Het is ook mogelijk te worden aangewezen in de eigen thuishal. In de  'Richtlijn Inschrijfvoorwaarden'  vind je de eisen voor verenigingen met betrekking tot de leveringsplicht. Heb je nog vragen, neem contact op met de arbitragemedewerker in jouw regio.

Bijgewerkt op