Het Verenigingsarbitrageplan is een hulpmiddel voor verenigingen voor het werven, binden en belonen van scheidsrechters.

Inhoud arbitrageplan

Het plan is ideaal gezien onderdeel van het algemene verenigingsbeleidsplan. De accenten binnen het arbitrageplan van jouw vereniging liggen op:

  • Verbetering klimaat en imago 
  • Werving 
  • Behoud en doorstroming 
  • Kwaliteit en kaderontwikkeling 
  • Organisatie

De handleiding voor het opstellen van een Verenigingsarbitrageplan vind je hieronder.

Bijgewerkt op