Scheidsrechters Benno Meijer en Jackelyn Slagter-Drenth
  • Publicatie 21-12-2017

Invoering nieuwe spelregels Zitvolleybal

per 1 januari 2018 in Nederlandse competitie

Eind september 2017 heeft World Paravolley de definitieve spelregels Zitvolleybal bekend gemaakt. Omdat het Wereldkampioenschap 2018, van 13 t/m 22 juli in Nederland, met deze spelregels gespeeld zal worden, worden tegen alle gebruiken in halverwege het lopende seizoen deze spelregels ingevoerd in de Nederlandse Zitvolleybal competitie.

Door in de Nederlandse competitie met deze nieuwe spelregels te gaan spelen, kunnen de spelers uit de Nationale teams hier nog een paar maanden ervaring mee op doen. De belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2018 zijn:
Regel 9.4.1:
Voorheen mocht een speler in de pass kort het contact met de speelvloer verliezen. Nu is liften echter toegestaan in de achterzone wanneer de bal gespeeld wordt tijdens een verdedigende actie en het contact met de bal wordt gemaakt wanneer een gedeelte van de bal onder de netrand is.
Regel 14.6.3:
Een speler maakt een fout bij het blokkeren wanneer hij blokkeert of deelneemt aan een groepsblok, ongeacht of de bal het blok raakt.

In het kader van het spelplezier zijn de sinds vorig seizoen geldende spelregels voor Topdivisie en lager zoveel mogelijk doorgevoerd in het Zitvolleybal. Vanaf seizoen 2017-2018 is de aangepaste wisselregel (regel 15.6.2), zoals deze geldt voor Topdivisie en lager, ook doorgevoerd voor het zitvolleybal.

Het Spelregelboekje Zitvolleybal en het Overzicht wijzigingen spelregels Zitvolleybal is bijgewerkt en zullen vanaf 1 januari 2018 in de gehele Nederlandse Zitvolleybal competitie toegepast worden.