fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 01-03-2023

Leden nieuwe commissie technisch beleid gezocht

De Nevobo kondigt de oprichting van de adviescommissie technisch volleybalbeleid aan, een commissie die advies gaat geven aan de bond over de structuur van talentontwikkeling en de trainersopleiding.

Experts uit de volleybalwereld die onderdeel willen uitmaken van deze zevenkoppige commissie kunnen vanaf nu hun interesse hiervoor kenbaar maken bij technisch directeur volleybal Herman Meppelink. Lees hieronder over de opdracht en de werkwijze van de nieuwe commissie.

Behoefte aan duidelijke visie

De Nevobo concludeert dat er behoefte is aan een duidelijke visie op topvolleybal en opleiden. Programma’s in het kader van talentontwikkeling en het opleiden van trainers worden vaak aangestuurd zonder of met weinig bondskaders en zijn daarmee persoonsafhankelijk en kwetsbaar.

Om deze kwetsbaarheid te veranderen in een helder, actueel en duurzaam beleid is bondsbeleid gewenst. Daarom wordt een adviescommissie technisch volleybalbeleid (ATV) binnen de Nevobo ingesteld die vorm en inhoud geeft aan dit ontbrekende bondsbeleid.

Opdracht             

De opdracht voor de commissie:

  • Geef adviezen over de vorm en de inhoud van een robuuste structuur van de trainersopleiding en de talentontwikkeling van de Nevobo. Beschrijf reële doelstellingen en een adequate procesgang.
  • Ook over andere technische thema’s kan de commissie gevraagd of ongevraagd adviezen aan de technisch directeur van de Nevobo verstrekken.

Werkwijze

De commissie fungeert als een lerende gemeenschap en stelt (adviezen voor) anticiperend technisch beleid op. De commissie bakent haar opdracht af, richt een proces in en stelt jaarlijks een ontwikkelagenda op. De commissie komt afhankelijk van de lengte van de ontwikkelagenda een aantal malen per jaar bijeen en wordt secretarieel ondersteund. De leden winnen informatie in bij specialisten op relevante deelgebieden (werken met vrije stoelen).

Adviezen worden schriftelijk geformuleerd en in principe tweemaal per jaar aan de directie van de Nevobo aangeboden.

Faciliteiten

  • De leden krijgen reis- en verblijfkosten vergoed.
  • Er is een jaarlijks scholingsbudget voor de commissie beschikbaar.

Samenstelling

De commissie wordt gevormd door mensen die de volleybalopleidingen en -programma’s in breed perspectief kunnen zien, nieuwsgierig en ontwikkelingsgericht zijn en op voldoende abstractieniveau kunnen denken en formuleren. De groep moet divers van samenstelling zijn (leeftijd, topsporter/trainer, gender, etnische achtergrond) en groot genoeg zijn om intersubjectiviteit te garanderen.

De commissie bestaat uit zeven personen. Eén van de commissieleden fungeert als voorzitter.

Interesse kenbaar maken

Mensen die onderdeel willen uitmaken van deze nieuwe commissie kunnen t/m 31 maart 2023 hun interesse kenbaar maken bij technisch directeur volleybal Herman Meppelink via: herman.meppelink@nevobo.nl