Regiosymposia
Regiosymposia
 • Publicatie 22-12-2022

Terugblik regiosymposia november en december

In dit artikel hebben we het volgende voor je gebundeld: per workshop een omschrijving van de invalshoek(en), de link naar de bijbehorende presentatie, eventuele take-aways en interessante linkjes.

De volgende workshops komen op deze pagina terug:

 • Meer en betere scheidsrechters voor alle niveaus
 • Professionalisering, ervaringen uit de praktijk
 • Kansen voor de club door te starten met (nieuw) aanbod voor de jongste jeugd
 • Lokale kansen voor verenigingen
 • Sociaal veilige sportomgeving
 • Flexibilisering competitiekalender

Workshop: Meer en betere scheidsrechters voor alle niveaus
Loop je er tegenaan dat er nauwelijks scheidsrechters te vinden zijn? De arbitragecollega’s van de Nevobo hebben met de aanwezige clubs van gedachten gewisseld over hoe we beter met elkaar kunnen samenwerken om meer scheidsrechters te krijgen. Daarnaast is besproken op welke manier we scheidsrechters kwalitatief beter kunnen maken. Het moet gaan om een win-winsituatie: scheidsrechters die beter in hun vel komen te zitten en daardoor een positieve(re) bijdrage leveren aan het spel, waardoor verenigingen en teams op hun beurt weer blij zijn met de scheidsrechters.

Download de presentatie
Hier download je de presentatie die tijdens de regiosymposia gebruikt is. 

Take-aways
In dit document vind je alle take-aways en de belangrijkste vervolgstappen voor 2023 op een rijtje.

Workshop: Professionalisering, ervaringen uit de praktijk
Verspreid over zes avonden is met zo’n zeventig bestuurders gesproken over het professionaliseringstraject dat de Nevobo in 2020 is gestart. Professionals inspireren en ondersteunen vrijwilligers binnen de club en werken aan taken waar reguliere vrijwilligers niet aan toe komen of waar zij kennis missen. Denk aan trainersbegeleiding, het geven van clinics in het onderwijs en het organiseren en aanbieden van de Sportspeeltuin voor de jongste jeugd.

Tijdens de regiosymposia is besproken hoe Superclubs, professionals en de Nevobo nog beter het contact met omliggende clubs kunnen leggen en zichtbaar kunnen zijn voor deze verenigingen. We nodigen omliggende clubs uit om in gesprek te gaan met Superclubs om samen te bepalen op welke manier de professional ook iets voor hun kan betekenen. De accountmanagers van de Nevobo helpen en ondersteunen bij het opzetten van deze contacten en samenwerkingsverbanden.

Download de presentatie
Hier download je de presentatie die tijdens de regiosymposia gebruikt is. 

Take-aways

 • Op deze pagina is alle informatie over Professionaliseren per doelgroep (clubs, professionals, partners) verzameld. 
 • Halverwege deze pagina vind je een Google Maps kaartje waarop je ziet welke Superclubs bij jou in de buurt zitten en met welke thema’s hun professionals aan het werk zijn.

Workshop: Kansen voor de club door te starten met (nieuw) aanbod voor de jongste jeugd
Omdat het tegenwoordig geen vanzelfsprekendheid meer is dat kinderen voldoende én goed leren bewegen, vindt de Nevobo het belangrijk om breed motorisch aanbod te bieden voor onze (toekomstige) sporters. We zien steeds meer sportaanbod voor jonge kinderen, waarbij de focus ligt op het technisch aanleren van sportspecifieke vaardigheden. Vanuit onze Visie op Jeugdvolleybal streven we ernaar dat kinderen goed leren bewegen voordat ze goed leren sporten. Daarmee stimuleren we uiteindelijk een leven lang plezier in bewegen en sport. Daarnaast zijn ook veel verenigingen op zoek naar aanwas van onderaf. De Sportspeeltuin biedt heel veel kansen voor beiden!

Over de Sportspeeltuin
De Sportspeeltuin, voorheen de Volleybalspeeltuin, is een programma dat bestaat uit tien lessen die vier keer herhaald worden. Ook zijn enkele themalessen toegevoegd aan het programma, zoals Carnaval en Pietengym. Tijdens de lessen zijn de kinderen vooral lekker aan het spelen en bewegen, terwijl ze ongemerkt aan hun motorische vaardigheden werken.

Hier lees je meer over de Sportspeeltuin  

Download de presentatie
Hier download je de presentatie die tijdens de regiosymposia gebruikt is.

Workshop: Lokale kansen voor verenigingen
Merk je ook dat je met je club vooruit wil, maar het niet altijd lukt? Ben je benieuwd hoe (lokale) samenwerkingen hierbij kunnen helpen? Deze vragen (en suggesties voor antwoorden) kwamen voorbij in de workshop 'Lokale kansen voor verenigingen'. We bespraken samen met de aanwezige clubs de lokale (subsidie) kansen voor verenigingen. Ook zoomden we o.a. in op het sportakkoord, brede regeling combinatiefuncties, het project ‘School en omgeving’ en de subsidie voor nieuw sportaanbod. Ondanks dat dit vaak algemene programma's zijn, maakten we het zo concreet mogelijk: wat houden deze programma's/regelingen in en wat kun je er als vereniging mee? Daarbij gaven we ook voorbeelden van clubs die er hun voordeel mee gedaan hebben.

Download de presentatie
Hier download je de presentatie die tijdens de regiosymposia gebruikt is.

Workshop: Sociaal veilige sportomgeving
De missie en ambitie van Centrum Veilige Sport Nederland staat in het teken van betrouwbare, eerlijke, schone, veilige en plezierige sport in Nederland. Grensoverschrijdend gedrag hoort daar niet in thuis. Het Centrum en Nevobo ondernemen veel op dit onderwerp maar als vereniging en bestuur kun je er ook proactief mee omgaan.

Vanuit preventie om te voorkomen, vanuit ondersteuning als er daadwerkelijk iets speelt of is gebeurd.

In de presentatie/workshop kwamen vijf eenvoudig toepasbare middelen en mogelijkheden ter sprake die door iedere vereniging en bestuur opgepakt kunnen worden en die zorgen voor een positieve impact op het onderwerp:

 • Bewustwording en bewustzijn
 • Gedragscodes en gedragsregels
 • High5 stappenplan
 • Regeling Gratis VOG
 • Vertrouwenscontactpersoon incl. meldplicht.

Hiermee laat je zien dat je veiligheid van je vereniging en je leden serieus neemt.

We snappen dat het lastig is, daarom helpen Centrum Veilige Sport Nederland en Nevobo je hier uiteraard bij. Je hoeft het niet alleen te doen.

Samen voor veilige sport!

Download de presentatie
Hier download je de presentatie die tijdens de regiosymposia gebruikt is.

Workshop: Flexibilisering competitiekalender
Al langer wordt gevraagd om meer ruimte te creëren in de competitiekalender. De huidige wedstrijdkalender is vol, en met de verdere ontwikkeling van o.a. beachvolleybal ontstaat er voor een aantal mensen een overlap in de kalender. Door de drukke kalender en (beperkte) zaalbeschikbaarheid bij verenigingen moet er regelmatig uitgeweken worden naar vakantieperioden (inhaal weken) en dat stuit op steeds grotere bezwaren. Door een aanpassing van de poule-omvang creëren we meer ruimte. In de deelsessie tijdens de regiosymposia is toegelicht hoe we de competitie willen inrichten per seizoen 2024-2025 en welke gevolgen dat heeft voor de PD-regeling voor het seizoen 2023-2024. In de presentatie is geschetst hoe we met een poule-omvang van tien teams en daarnaast een andere opzet van het bekertoernooi, invulling denken te geven aan de verschillen in wensen die op dit vlak leven.

Een deel van de teams wil minimaal 22 wedstrijden blijven spelen, terwijl een ander deel bij voorkeur de vakantieperiodes zoveel mogelijk vrij wil houden en daarom graag minder wedstrijden wil spelen. Een voorbeeld van hoe de kalender er in dit geval uit zou kunnen zien is ‘weggezet’ in de kalender van het huidige seizoen.

Naast de poule-omvang en consequentie voor de kalender is ook de piramide aan bod gekomen. In 2020 is er vanwege corona een aanpassing in de piramide doorgevoerd met de toevoeging van een 2e Topdivisiepoule. Dat was een tijdelijke oplossing, met het idee dat de oorspronkelijke piramide t.z.t. weer hersteld zou worden. De piramide zoals wij die voor ogen hebben, inclusief poules van tien, is tijdens de symposia gepresenteerd.

In het voorjaar worden de plannen verder uitgewerkt en gecommuniceerd. Vervolgens wordt de opzet in de Bondsraad van juni voorgelegd en wordt er een definitief besluit genomen.

Download de presentatie
Hier download je de presentatie die tijdens de regiosymposia gebruikt is.