Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 07-11-2022

Volg de workshop sociaal veilige sportomgeving

Vanaf eind november organiseren wij zes regiosymposia in het land. Eén van de workshops gaat over de sociaal veilige sportomgeving, die wordt gegeven door Centrum Veilige Sport en Anne van Dijk.

Nog niet ingeschreven voor één van de regiosymposia? Geef je hier op

Komt (seksueel) grensoverschrijdend gedrag niet voor bij jouw sportvereniging? Hoe zeker ben je hiervan? En hebben jullie een actief preventie- en integriteitsbeleid? Weten sporters waar ze terecht kunnen?  

Een groot deel van de Nederlanders – bijna 75 procent – krijgt ooit te maken met ongewenst of grensoverschrijdend gedrag. Denk hierbij aan seksuele intimidatie, pesten en andere vormen grensoverschrijdend gedrag. Ieder geval van grensoverschrijdend gedrag is er één te veel en de impact is enorm. Een sociaal veilig klimaat creëren is noodzakelijk. Als bestuur kun je daarvoor bepaalde maatregelen treffen, zoals het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon, het in gesprek gaan met de sporters over grenzen, normen en waarden of het screenen van trainers en/of vrijwilligers aan de hand van een gratis Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Wil je hier meer over weten of heb je hier hulp bij nodig, neem dan nu deel aan het workshop Sociaal Veilige Sportomgeving!

Tijdens de workshop deelt Anne van Dijk haar verhaal. Anne was dertien jaar oud toen ze de telefoon van haar trainer onder de deur zag tijdens het passen van beachvolleybalkleding. Wat doe je dan? Ze confronteerde haar trainer direct met zijn gedrag en maakte dezelfde avond nog een melding bij de politie. Er volgde een complex proces waarin 'victim blaming' en verkeerde adviezen centraal stonden. Met haar eigen bedrijf ADrises heeft Anne er haar missie van gemaakt om anderen te informeren, activeren en adviseren zodat er bewustwording gecreëerd wordt.  

Tevens is er een expert van Centrum Veilige Sport Nederland aanwezig die aan de hand van o.a. het High5-stappenplan en de Regeling Gratis VOG ingaat op de mogelijkheden om sociale veiligheid te creëren.  

De workshop heeft de lengte van twee workshoprondes en is bedoeld voor bestuursleden, vertrouwenscontactpersonen en/of commissieleden van sportverenigingen, die beleid sociale veiligheid willen opzetten of aanscherpen. De kans dat de leden bij je vereniging blijven is vele malen groter wanneer ze plezier ervaren en zich veilig voelen in de vereniging, dan wanneer dat niet (meer) het geval is!