fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 05-10-2022

Vijf tips voor een sociaal veilig volleybalseizoen

Het nieuwe seizoen is weer gestart, naast dat ook de trainingen en wedstrijden weer in volle gang zijn is het ook belangrijk om weer scherp te zijn op sociale veiligheid in jouw vereniging.

Het Centrum Veilige Sport heeft vijf tips opgesteld, om het volleybalseizoen zo sociaal veilig mogelijk in te gaan.

1. Check het aannamebeleid en of dit bij alle nieuwe trainers, coaches, begeleiders en overige vrijwilligers wordt toegepast. Denk daarbij aan het aanvragen van VOG’s via de Regeling gratis VOG, een referentiecheck en een check in het register tuchtrechtuitspraken seksuele intimidatie.

2. Zorg voor zichtbaar- en herkenbaarheid van de vertrouwenscontactpersoon en de verschillende mogelijkheden om grensoverschrijdend gedrag te melden. Zowel online als offline.

3. Benadruk het belang voor leden, begeleiders, trainers en coaches om lid te zijn van de sportbond. Daarmee vallen jouw leden onder de (tucht)reglementen van de bond en heb je een beter inzicht in jouw achterban. Ook wordt in Sportlink controle gedaan onder de leden en geregistreerde functies of er geen strijdigheden zijn met evt. in het verleden opgelegde tuchtrechtelijke maatregelen.

4. Breng de meldplicht Seksuele Intimidatie extra onder de aandacht van begeleiders, trainers en leden van de verenigingen. Zodat men weet hoe te handelen, bij (vermoedens van) seksueel grensoverschrijdend gedrag.

5. Zet het thema ‘sociaal veilige sport’ op de agenda van alle bijeenkomsten op de vereniging. Maak het onderwerp bespreekbaar. Benoem de gedrags- en omgangsregels, inclusief de richtlijnen voor het gebruik van social media. Lees hiervoor ook zeker ons eerdere artikel Creëer een veilig gevoel in je team met dé 10 tips.

Meer weten over een positieve sportcultuur op jouw vereniging? Bekijk onze speciale pagina. Wil je meer tips of heb je voor de vereniging behoefte aan nadere informatie en achtergronden?Neem contact op met Janine Pleizier. Je kunt haar bereiken via mail of bel 06 4631 7335. Kijk voor algemene informatie op centrumveiligesport.nl.