www.pixabay.com
www.pixabay.com
  • Publicatie 25-04-2022

Financiële overheidsregelingen: TASO en TVS

Het coronavirus heeft nog steeds een grote financiële impact, ook op de sport. Daarom is de TASO- en TVS-loket geopend per 25 april voor de periode november 2021 t/m januari 2022. Maak er gebruik van!

Om de verenigingen financieel te ondersteunen zijn er de afgelopen maanden verschillende financiële overheidsregelingen beschikbaar gesteld. De TASO- en de TVS-regeling zijn per maandag 25 april geopend. Zie hieronder wat regelingen in het kort inhouden en vraag aan vóór dinsdag 31 mei.

TASO: Tegemoetkoming Amateursportorganisaties, vierde periode
De TASO-regeling vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die ten minste 10% omzetverlies hebben gehad in de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 en financiële schade hebben geleden van ten minste €1.000.

Let op: de voorwaarden om in aanmerking te komen, zijn niet hetzelfde als de eerdere TASO-aanvraagrondes.

Meer informatie & aanvragen TASO

TVS: Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties, vierde periode

Aanvraag open: 26 juli tot en met 19 september

Huurkosten zijn een flinke kostenpost voor verenigingen. Daarom heeft de overheid de TVS bedacht met het doel om te stimuleren dat verhuurders (meestal gemeenten) een deel van de huur aan sportclubs kwijt te schelden.

Clubs kunnen de TVS dus alleen aanvragen als ze verhuurder zijn. Aanvragen kunnen vanaf maandag 25 april weer worden ingediend. Heb je vragen over de kwijtschelding, neem dan contact op met je verhuurder (meestal de gemeente of sportbedrijf).

Meer informatie & aanvragen TVS