Volleyball4Life in Senegal
Volleyball4Life in Senegal
  • Publicatie 20-01-2022

V4L draagt bij aan ontwikkeling life skills

Van 4 tot en met 13 januari was een Nederlandse delegatie namens de Nevobo in Senegal voor het programma Volleyball4Life (V4L). 12 coaches zijn opgeleid om jonge meiden life skills bij te brengen.

Van 4 tot en met 13 januari was een Nederlandse delegatie namens de Nevobo actief in Senegal voor het programma Volleyball4Life (V4L), als onderdeel van het World2Win-project. Daar werd voor het eerst de Volleyball4Life Coaches Course gegeven. 11 coaches uit Senegal en 1 uit Rwanda zijn opgeleid om het Volleyball4Life programma te geven en 11 meisjes en een jongen hebben deelgenomen.

Het Volleyball4Life-programma
Het V4L-programma is opgezet met als doel om meiden tussen de 12 en 21 jaar overwogen keuzes te laten maken op basis van zelfinzicht en dat ze dat mogen doen vanuit hun sociale omgeving. Ze doorlopen een aantal ontwikkelfasen om te komen tot dit zelfinzicht en het krijgen van support uit hun omgeving. In elke ontwikkelfase komen verschillende life skills aan bod. De coach begeleidt hen hierbij door middel van oefeningen, activiteiten en coaching. Deze coaches worden lokaal opgeleid in het V4L-programma met behulp van de V4L Coaches Course en de V4L Manual. Ze ontwikkelen zich tot inspirator en rolmodel en leren hoe ze gesprekken kunnen voeren vanuit de verschillende rollen, zoals coach van het meisje of gesprekspartner van de ouders of bijvoorbeeld schooldirecteur. Daarnaast leren de coaches sport (en volleybal in het bijzonder) te gebruiken als metafoor om persoonlijke ontwikkeling te faciliteren.

"Dit was de eerste keer dat ik mij veilig genoeg voelde om mijn verhaal te vertellen. Het heeft ervoor gezorgd dat ik mij niet meer opgesloten voel als in een gevangenis. Ik voel me bevrijd en vredig. Ik realiseer me nu ook dat ik, als volleybalcoach, een veilige omgeving voor mijn meiden kan creëren zodat ook zij een persoon hebben om mee te praten en hun persoonlijke verhaal mee te delen als de situatie thuis niet veilig is." - Coach Mohamadou, 26 jaar

De ontwikkelfase van Volleyball4Life
Voor de persoonlijke ontwikkeling van de meisjes werken we in vier verschillende fasen, deze zijn benoemd en uitgewerkt met partner ISA, International Sport Alliance:

  • Identiteitsontwikkeling: meiden leren zichzelf kennen. Wat maakt het dat ik ‘ik’ ben, wat is mijn persoonlijkheid en mijn personal power. Ze leren zelfinzicht en zelfvertrouwen krijgen.
  • Dromen en uitspreken van mijn wensen: in deze fase leren meiden waar ze goed in zijn en wat hun dromen zijn en passie is. Ze leren life skills zoals samenwerken en doorzettingsvermogen.
  • Gedragsontwikkeling: hier oriënteren meiden zich verder dan zichzelf en kijken ze naar wat er allemaal in de omgeving gebeurt en hoe ze hierop in kunnen spelen. Ze leren kansen zien, benutten, regie nemen en persoonlijk leiderschap ontwikkelen.
  • Omgevingsontwikkeling: meiden leren over de invloed van hun sociale omgeving, hoe zij zich daarin kunnen bewegen en wat het effect is van hun keuzes. Ze leren hoe ze anderen kunnen stimuleren en beïnvloeden.

"In het Volleyball4Life-programma heb ik veel geleerd over volleybal, maar ook over het dagelijks leven. Het was een inspirerende omgeving om te werken aan mijn zelfvertrouwen en aan het delen van ervaringen. Dat creëerde een band met elkaar. Door V4L heb ik geleerd dat het belangrijk is dat je niet altijd afhankelijk bent van anderen, maar juist op jezelf mag vertrouwen en anderen te negeren die je ontmoedigen in het bereiken van je doelen." - Deelneemster Fatoumata, 17 jaar

De V4L Coaches Course
Om meiden zich te laten ontwikkelen, worden de coaches lokaal opgeleid in een 5-daags programma. Onderdeel van deze course is theorie over het begrijpen van de verschillende life skills, de link tussen personal power en volleybal, de verschillende normen en waarden van gender, en hoe de V4L Manual te gebruiken is. Daarnaast wordt er gewerkt aan persoonlijke vaardigheden; ontdekken van de eigen kwaliteiten, zelfvertrouwen, zetten van doelen, het delen van je persoonlijke verhaal. Ook wordt er gewerkt aan vaardigheden als coach; het creëren van een veilige omgeving, het kunnen leiden van een volleybal- en life skills-sessie, het toepassen van de methodiek Reflect-Connect-Apply, het creëren van een eigen plan voor volleybalsessies met meisjes en het ontwikkelen van je aanpassingsvermogen aan de lokale situatie waar meisjes zich in bevinden.

"Het opleidingsprogramma kan ik toepassen in mijn werk en het dagelijks leven door een prettige sfeer te creëren in mijn familie, school en team. Maar ook verbindingen te creëren en aan te gaan om zo gezonde relaties te onderhouden waar we elkaar normen en waarden bij kunnen brengen, zoals elkaar helpen, vergeven, solidair zijn, zelfvertrouwen, vastbeslotenheid en openheid. In de sport zal dit iedereen helpen in fair play, het omgaan met emoties en teleurstellingen en vertrouwen hebben in anderen." - Coach Patha, 47 jaar

De V4L Coaches Course in Senegal
In samenwerking met de Senegalese Volleybalbond en OlympAfrica is deze Coaches Course georganiseerd. Vanuit Nederland waren Peter van Tarel, Ine Klösters en Dorien Tenhaeff aanwezig om de training te faciliteren. Vijf dagen lang vond de training plaats in Stade Léopold Sédar Senghor, Dakar. Op dag één lag de focus op elkaar leren kennen, het creëren van een veilige omgeving en het belang van het maken van een connectie met anderen. De tweede dag stond de persoonlijke kracht van ieder centraal en werd het onderwerp gender versus sekse doorgenomen. Het onderling delen van levensverhalen en -doelen, kreeg op de derde dag aandacht. Op deze dag ontstonden er connecties tussen de coaches en meisjes die de rest van de week de basis vormden  voor het vertrouwen in elkaar om te leren en om hulp te vragen. Op de vierde dag dook het programma in de soorten life skills die nodig zijn om de vier ontwikkelfasen te doorlopen. De afsluiting van de dag was een volleybalwedstrijd, wat zorgde voor grote glimlachen op de gezichten van de meisjes en de coaches die vol trots hun meisjes aanmoedigden. Op de laatste dag bezocht de Nederlandse delegatie de school van de meisjes waar diverse volleybalmaterialen werd overhandigd, gedoneerd door o.a. Pim Scherpenzeel en volleybalvereniging Wivoc, via Let’s Keep the Ball Flying. Het bezoek aan deze school opende de deuren voor de Senegalese Volleybalbond om hun volleybalaanbod op deze school neer te zetten. Terug op de trainingslocatie werden diverse V4L-spellen uit de manual geoefend en vond de afsluitingsceremonie plaats waarbij de coaches vol trots hun certificaat in ontvangst namen.

"Wat ik kan zeggen tegen vrouwen en meiden, is dat je niets in het leven makkelijk zult krijgen. Mijn advies is dan ook: als je iets wilt, zal je ervoor moeten vechten en er echt voor gaan. Het is enorm belangrijk dat je zelfvertrouwen ontwikkelt en in jezelf gelooft. En je hoeft anderen niet toe te staan om beslissingen voor en over jou te nemen. Het is jouw verantwoordelijkheid om zelf te beslissen." - Coach Augustine, 39 jaar

Het belang van Volleyball4Life in binnen- en buitenland
Volleybal is meer dan sport, dat realiseert de Nevobo zich als geen ander. In de basis van het spel is samenwerking cruciaal, net als het stellen van doelen, het maken van afspraken en het actief deelnemen vanuit je eigen rol. Deze elementen vertalen we met Volleyball4Life naar situaties buiten het veld en in het dagelijks leven. Vanuit onze visie streven we naar Sportief en Maatschappelijk Goud. Het Volleyball4Life-programma draagt hieraan bij door onze mooie sport in te zetten voor de persoonlijke ontwikkeling van meiden en jongens die in moeilijke omstandigheden opgroeien.

Vanuit de ervaring die we hebben opgedaan in Nepal en Senegal, en met de wetenschap dat ook in Nederland jongeren in lastige situaties opgroeien, gaan we dit jaar proberen om ook hier te starten met Volleyball4Life. We richten ons op meiden en jongens in lage SES-wijken en zullen met hen bekijken op welke manier we ze met behulp van volleybal een stap verder kunnen helpen.

Het programma in Senegal heeft weer eens bewezen dat volleybal weliswaar de grootste teamsport voor vrouwen wereldwijd is, maar toch voelt als een kleine en betrokken familie. Bovendien is volleybal als non-contact sport laagdrempelig voor meiden om te spelen. Samen met de eerder genoemde specifieke kenmerken maakt dit onze sport uitermate geschikt om in te zetten voor maatschappelijke doeleinden. We zijn blij dat ook onze partners zich hieraan hebben gecommitteerd vanuit de overtuiging dat we samen een verschil kunnen maken. Met elkaar zorgen we voor kwaliteit, continuïteit en betrokkenheid.

Meer informatie is te vinden op nevobo.nl/volleyball4life. Wil je een indruk krijgen van de Volleyball4Life Coaches Course die in Senegal is gegeven? Bekijk dan de Facebook-pagina van Volleyball4Life.