fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
  • Publicatie 23-11-2021

Samen zetten we sport op lokale politieke agenda!

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de sport- en beweegsector, en dus ook voor volleybal, een cruciaal moment.

De keuzes van het nieuwe gemeentebestuur hebben namelijk invloed op het lokale sport- en beweegbeleid voor de komende vier jaar. Van de ruim 2 miljard euro die de overheid jaarlijks uitgeeft aan sport, komt 1,5 miljard euro van de gemeenten.

Om de kracht van sport en bewegen op lokaal niveau te laten zien heeft de sport- en beweegsector, onder aanvoering van NOC*NSF, de handen ineengeslagen in het Sportcampagneteam NL. Dit campagneteam voert de landelijke sportcampagne voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Met het Sportcampagneteam NL zet de Nederlandse sport- en beweegsector in op een prominente plek op de politieke agenda in alle gemeenten en wordt er gepleit voor extra investeringen. Elke geïnvesteerde euro in sport en bewegen levert minimaal 2,5 euro aan maatschappelijk rendement op.

Kortom, sport en bewegen is geen kostenpost, maar een investering in een sterke maatschappij! Deze boodschap wordt in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen zo breed mogelijk verspreid.

4 manieren om sport op de lokale politiek agenda te zetten:

  1. Zet (de wensen van) jouw club op de politieke agenda

NOC*NSF heeft kant en klare materialen beschikbaar gesteld die eraan bijdragen sport op de lokale agenda te zetten. Denk aan de brochure ‘met sport en bewegen naar een energieke en gezonde gemeente’, de handleiding voor sportclubs en de infographic gemeenteraadsverkiezingen. Deze materialen zijn klaar voor publicatie, maar kunnen desgewenst met eigen voorbeelden en logo’s worden aangevuld.

  1. Activeer vrijwilligers en medewerkers om lokaal actief te worden in hun gemeente

Het lokale Sportcampagneteam voert de Sportcampagne in de gemeente uit. Deze Sportcampagneteams bestaan uit vrijwilligers, bestuurders en ondernemers van sportclubs en zijn bij uitstek de plek om actief deel te nemen en de kracht en waarde van sport continu op de lokale politieke agenda te zetten. Tijdens de Sportcampagne levert het lokale Sportcampagneteam input voor de verkiezingsprogramma’s en organiseert zij in aanloop naar de verkiezingen bijvoorbeeld een werkbezoek of sportdebat. Aanmelden voor een lokaal Sportcampagneteam kan op de website van de Sportcampagne.

  1. Bezoek een regionale bijeenkomst over de Sportcampagne

Van 23 november t/m 9 december organiseert het Sportcampagneteam NL verschillende (digitale) bijeenkomsten over de Sportcampagne. Deze bijeenkomsten zijn interessant voor vrijwilligers, medewerkers en bestuurders van sportbonden en sportclubs. Tijdens deze bijeenkomsten wordt de Sportcampagne toegelicht en wordt er ingegaan op wat je zou kunnen doen om sport en bewegen op de politieke agenda in jouw gemeente te zetten.

Eén van de digitale bijeenkomsten bijwonen? Meld je aan. Staat jouw provincie niet in onderstaand overzicht, meld je dan aan voor de landelijke bijeenkomst.

23-11-2021, 19.30 uur: Noord-Brabant
01-12-2021, 20.00 uur: landelijke bijeenkomst
06-12-2021, 20.00 uur: Zuid-Holland
07-12-2021, 20.00 uur: Noord-Holland
09-12.2021, 20.00 uur: Limburg

  1. Vergroot zichtbaarheid van de waarde van sport in jouw gemeente

In het eerste kwartaal van 2022 wil NOC*NSF zoveel mogelijk aandacht vragen voor sport en bewegen. Op deze manier wordt gepoogd de schrijvers van de collegeakkoorden (en hun adviseurs) te bereiken. Deze zichtbaarheid wordt bijvoorbeeld verkregen in landelijke of regionale media of via eigen publicaties of social media. De onderwerpen waarop zichtbaarheid wordt gepoogd, zijn de onderwerpen waar op lokaal niveau de waarde van sport in doorklinkt. Voorbeelden daarvan zijn het ruimtelijk, economisch en sociaal domein. Denk dus alvast na over de onderwerpen die voor jouw sport en achterban relevant zijn, en hoe we met elkaar kunnen zorgen dat de politiek hier niet omheen kan.

Wat doet de Nevobo al? 

De Nevobo startte dit voorjaar een omvangrijk en vernieuwend professionaliseringstraject voor verenigingen om volleybal in de regio te versterken. De volleybalbond investeert samen met haar partners de komende jaren fors in het aanstellen van professionals bij ambitieuze clubs. Hierbij wordt nadrukkelijk de verbintenis met de lokale politiek gezocht. 

Naast het professionaliseringstraject, was de Nevobo ook een van de aanjagers van het initiatief 'Bewegen. Het nieuwe normaal.' Via deze campagne, gedragen door prominenten als Bas van de Goor, Joop Alberda, Epke Zonderland, Louis van Gaal, Sarina Wiegman, Guus Hiddink en professor Erik Scherder, wordt het belang van sport en bewegen in de landelijke politiek stevig geagendeerd.

Sportcampagneteam NL

De lokale sportcampagneteams worden ondersteund door het Sportcampagneteam NL. Een samenwerking van sportbonden, NOC*NSF, Vereniging Sport & Gemeenten, Platform Ondernemende Sportaanbieders en Sportkracht12, met medewerking van Kenniscentrum Sport & Bewegen en het Mulier Instituut.