Nieuwsafbeelding
 • Publicatie 19-11-2021

Profiteer van subsidieregeling voor netsportveld

De Provincie Gelderland biedt, in samenwerking met de Nevobo, een aantrekkelijke subsidieregeling voor een netsportveld in WK-stijl.

In aanloop naar het WK Volleybal Vrouwen 2022 is het voor alle Gelderse verenigingen mogelijk om subsidie aan te vragen voor een netsportveld in de wijk, buurt of gemeente. Vanaf 10 januari 2022 kun je je aanvraag indienen. Een mooie kans om volleybal nog populairder en toegankelijker te maken in jouw omgeving!

Wat is een netsportveld?
De regeling voorziet in het plaatsen van een buitensportnet, waarmee je een sportveldje creëert waarop je altijd in de buitenlucht kunt volleyballen. Het net is opgebouwd uit sterke materialen, staat altijd op spanning en wordt permanent geplaatst op een sportveld van 5 bij 12 meter. De hoogte van het net is eenvoudig verstelbaar én voldoet aan de eisen die gesteld worden aan een veilig toestel. Ook niet onbelangrijk: het buitensportnet is weerbestendig en ‘hufterproof’ en gaat daarom jaren mee. 

Speciale WK-actie
Om te vieren dat het WK Vrouwen in 2022 o.a. naar Gelderland komt, wordt het buitensportnet standaard in een WK-jasje gestoken. De aankleding van het net (en eventueel bijbehorende veld) is afhankelijk van het pakket dat je kiest. Hier vind je de uitgebreide informatie per pakket.


Hoe werkt het aanvragen van subsidie voor een netsportveld?
Ben je aangesloten bij een volleybalvereniging in Gelderland en ben je enthousiast geworden om volleybal bij jou in de buurt een extra boost te geven? Vraag dan vanaf 10 januari t/m 1 juli 2022 subsidie aan voor een buitensportnet op de subsidiepagina van de provincie Gelderland.

De subsidie bedraagt € 4.000 per buitensportnet. De subsidie wordt met €1.000 verhoogd wanneer de programmering blijvend voorziet in activiteiten die gericht zijn op mensen met een beperking of activiteiten die gericht zijn op mensen uit de directe omgeving van het buitensportnet met een lage sociaaleconomische status. Per Gelderse gemeente mogen maximaal vijf buitensportnetten geplaatst worden.

Aanvraagformulieren en voorwaarden
De subsidieaanvraag bestaat uit een aanvraagformulier en een samenwerkingsovereenkomst. Deze zijn vanaf 10 januari op de subsidiepagina van de provincie Gelderland te vinden.

Blok die datum vast in je agenda, zodat je op 10 januari meteen je aanvraag kunt indienen en niet naast de subsidie grijpt.

Goed om te weten: om in aanmerking te komen voor een subsidie moet de aanvrager aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Het buitensportnet wordt in samenwerking met de plaatselijke Gelderse volleybalvereniging gerealiseerd en ten minste één organisatie uit de sector overheid, sport, recreatie, onderwijs, zorg of welzijn of uit het bedrijfsleven.
 • Het buitensportnet wordt aangelegd binnen de bebouwde kom.
 • Het buitensportnet is publiek toegankelijk.
 • Het buitensportnet heeft een programmering voor tenminste drie jaar.
 • De gemeente verleent medewerking aan de realisatie als dat nodig is.
 • De realisatie van het buitensportnet past in de Beleidsagenda Gelderland Sport 2020-2023.
 • Er zijn afspraken gemaakt met de organisator van het WK Volleybal Vrouwen 2022 over programmatische of publicitaire samenwerking rondom het WK Volleybal. Het bijbehorende formulier is ook op 10 januari beschikbaar op de subsidiepagina van de provincie Gelderland

Na ontvangst van de subsidie zorgt de aanvrager:

 • Dat het buitensportnet uiterlijk op 1 september 2022 in gebruik wordt genomen en ten minste drie jaar in gebruik blijft.
 • Het buitensportnet tijdens deze drie jaar deugdelijk wordt beheerd, onderhouden en er regelmatig activiteiten worden georganiseerd.
 • Dat het netsportveld publiek toegankelijk is.

Meer informatie
Klik hier voor meer informatie over de drie buitensportnetpakketten. Heb je nog vragen die niet in dit artikel beantwoord worden? Stuur dan een mail naar info@buitensportnet.nl of bel naar 085 06 55 439.