Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 20-09-2021

Onderzoek: impact corona sportverenigingen

In opdracht van het ministerie van VWS, in afstemming met de VSG en NOC*NSF, houdt het Mulier Instituut voor de vierde keer een peiling onder verenigingen naar de gevolgen van de coronacrisis.

Samen met NOC*NSF en het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport zijn we benieuwd naar de gevolgen van de coronacrisis voor ledenbinding, vrijwilligers, het aanbod van de verenigingen de financiële positie en het vertrouwen in de toekomst van de sportverenigingen. Hiermee help je ons bij het creëren van een beter beeld van de behoeften van sportverenigingen in deze bijzondere tijd en hoe we onze sport gezamenlijk de komende jaren verder kunnen ontwikkelen. 

Hoe meer verenigingen deelnemen aan dit onderzoek, hoe beter ons dit helpt bij de gesprekken die we voeren met onder andere gemeenten, provincies en landelijke overheid over investeringen in de sport. 

Oproep: vul een vragenlijst in per vereniging!
Omdat de vragenlijst door meerdere partijen wordt uitgezet, kan het zijn dat jouw vereniging meerdere keren een uitnodiging voor de vragenlijst ontvangt. Het is de bedoeling dat per vereniging de vragenlijst een keer wordt ingevuld. Tijdens het invullen van de vragenlijst kan het handig zijn om enkele gegevens over de begroting van de vereniging bij de hand te hebben, omdat we ook geïnteresseerd zijn in de financiële gevolgen voor de sportvereniging.

Vul de vragenlijst uiterlijk woensdag 6 oktober in!
Je hebt de mogelijkheid om aan het einde van de vragenlijst aan te geven dat je een e-mail wilt ontvangen met daarin de gegeven antwoorden. We verwachten een invultijd van ongeveer minuten 10-15 minuten.

Help jij ons bij het creëren van een beter beeld van de behoeften die onze vereniging hebben in deze tijd? De vragenlijst staat open tot woensdag 6 oktober. 

Doe mee aan het onderzoek: impact corona sportverenigingen!