Nieuwsafbeelding
  • Publicatie 27-07-2021

Vervolg: seksueel grensoverschrijdend gedrag

In 2017 heeft commissie De Vries een rapport met aanbevelingen gedeeld om seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport tegen te gaan. Dit vervolg moet uitwijzen in hoeverre deze zijn opgevolgd.

Sport moet voor kinderen in een sociaal veilige omgeving plaatsvinden. Kinderen die te maken krijgen met seksueel grensoverschrijdend gedrag kunnen hier langdurige, schadelijke effecten van ondervinden. In 2017 heeft de commissie De Vries een rapport uitgebracht naar aanleiding van onderzoek naar seksueel grensoverschrijdend gedrag (tegen kinderen) in de sport. Het onderzoek van de commissie De Vries geeft een actueel beeld van de aard en de omvang van seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sport, en formuleert 42 aanbevelingen over hoe grensoverschrijdend gedrag voorkomen en tegengegaan kan worden. In opdracht van de ministeries van Justitie & Veiligheid en Volksgezondheid, Werkgelegenheid & Sport onderzoekt het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen in hoeverre de aanbevelingen zijn opgevolgd om kinderen een veilig sportklimaat te bieden en slachtofferschap te voorkomen.  
 
Aanbevelingen sportbonden en verenigingen 
Enkele aanbevelingen uit het rapport zijn gedaan op het niveau van de sportbonden en de verenigingen. Om te onderzoeken in hoeverre de aanbevelingen in de praktijk zijn opgevolgd op bonds- en verenigingsniveau is het cruciaal dat Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen zich ook richten op de bonden en de verenigingen, dit is immers de enige manier om op grote schaal te onderzoeken wat er in de praktijk gebeurt op het gebied van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen vinden het belangrijk om van jouw vereniging te horen, ook als seksueel grensoverschrijdend gedrag een kleine of zelfs geen rol speelt binnen jullie vereniging. 
 
Oproep: Vul de vragenlijst in!  
Help jij mee door deel te nemen aan het onderzoek? Het betreft een korte vragenlijst.  Zo dragen we gezamenlijk bij aan een veilige sport!  

Randvoorwaarden onderzoek 

De antwoorden worden anoniem verwerkt en zijn niet te herleiden naar jouw vereniging. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 5 tot 10 minuten. Naar aanleiding van dit onderzoek zullen Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen eind 2021 een rapport opleveren aan de Tweede Kamer. In verband met deze oplevering is het spoedig invullen van deze vragenlijst van belang. Hiervoor heb je tot uiterlijk vrijdag 20 augustus de tijd.  

 Ga naar het onderzoek