fotohoogendoorn.nl
fotohoogendoorn.nl
 • Publicatie 11-05-2021

Stap 2: binnensport waarschijnlijk open

Stap 2 uit het openingsplan wordt genomen. Een eerste positieve ontwikkeling voor volleybal, want dit houdt in dat per 19 mei weer binnen gesport kan worden! Ook de buitensport krijgt meer opties.

Dinsdag 11 mei maakten demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister van VWS Hugo De Jonge bekend dat de tweede stap uit het openingsplan naar alle waarschijnlijkheid gezet kan worden per woensdag 19 mei. Dit is goed nieuws voor de sport, want dit houdt in dat de kans groot is dat er weer, onder voorwaarden, binnen gesport kan worden. Ook worden per die datum de mogelijkheden voor buitensport verruimd. Mochten de cijfers het niet toelaten, dan kan het kabinet maandag 17 mei op de ‘pauzeknop’ drukken.

Binnensport onder voorwaarden mogelijk!
Per woensdag 19 mei kunnen de binnensportaccommodaties weer geopend worden. Wel gelden er een aantal regels:

Algemeen

 1. Er mogen maximaal 30 personen per ruimte aanwezig zijn (uitgezonderd de leeftijd t/m 17 jaar), exclusief personeel.
 2. Kleedkamers, douches en kantines blijven gesloten. Toilet mag wel opengesteld worden.
 3. Buiten het sporten om geldt de 1,5 meter afstandsregel voor een ieder ouder dan 18 jaar.
 4. Reserveren/registratie en een gezondheidscheck zijn verplicht.
 5. Iedereen van 13 jaar of ouder draagt binnen een mondkapje. Deze mag gedurende het sporten af.

Tot en met 17 jaar

 1. Er mag in groepsverband gewoon getraind worden, zonder de 1,5 meter afstandsregel.
 2. Er mogen wedstrijden gespeeld worden, maar alleen met teams van de eigen vereniging.
 3. Er geldt dispensatie voor jeugdspelers van 18 jaar en ouder als zij in de A-jeugd spelen.*

*Gemeentes kunnen hiervoor afwijkende en strengere richtlijnen hanteren. De richtlijn van de gemeente weegt zwaarder dan de geschreven regels vanuit de Nevobo. 

18 jaar en ouder

 1. Sporten mag binnen in groepsverband met maximaal twee personen op 1,5 meter. Er mag met meerdere groepen van twee worden gesport.
 2. Een 1 tegen 2 of 2 tegen 2 trainingsvorm of potje is toegestaan mits de volgende regels worden aangehouden. Er mag gesport worden in groepjes van maximaal 2 personen per veldhelft, exclusief de trainer. Dit houdt in dat er op dat moment 4 volwassenen (18+ jaar) tegelijk mogen trainen op het veld. Echter mag er niet gemengd worden en de groepjes blijven gedurende de trainingsvorm/ het potje op hun eigen helft. Dit staat niet in het landelijk protocol verantwoord sporten vermeld, maar is tussen de bonden en NOC*NSF kortgesloten.
 3. Zij houden continu 1,5 meter afstand tot elkaar, tijdens en buiten het sporten om.

Buitensport krijgt meer mogelijkheden!
Naast de gedeeltelijke opening van de binnensport, krijgt ook de buitensport meer ruimte. Waar eerder volwassenen van 27 jaar en ouder in groepen van maximaal 4 personen mochten trainen, wordt dit verruimd naar 30 personen. Wel blijft de 1,5 meter afstandsregel voor deze groep van kracht.

Voor de buitensport wijzigt er voor de jeugd en jongvolwassenen tot en met 26 jaar niets. Zij mogen in groepsverband blijven trainen, zonder de 1,5 meter afstandsregel.

Maandag 17 mei: definitief besluit
Op maandag 17 mei besluit het kabinet definitief of stap 2 gezet kan worden. Uiteraard houden we jullie op de hoogte. Ook worden op basis daarvan de protocollen en FAQ’s van NOC*NSF aangepast. Ook hierover zullen wij te zijner tijd over berichten.