www.pixabay.com
www.pixabay.com
  • Publicatie 14-09-2020

Tips: communicatie coronaprotocol op je clubsite

In het protocol 'indoor volleybal' staat dat spelers en toeschouwers de website van de thuisspelende club in de gaten moeten houden voor informatie over de gehanteerde coronamaatregelen ter plaatse.

We vragen alle verenigingen om deze informatie duidelijk via de website te communiceren. Hieronder vind je een aantal tips die daarbij kunnen helpen.  

Onderscheid interne en externe communicatie
De leden van je club, die naast het spelen van wedstrijden ook trainen en wellicht deelnemen aan andere activiteiten, hebben andere informatie nodig dan tegenstanders of toeschouwers. Zorg dat je hier in de informatievoorziening duidelijk onderscheid in maakt.

Focus op de belangrijkste zaken
Richt je in je informatie naar externen op de zaken die voor een tegenstander of eventuele toeschouwer relevant zijn om vooraf te weten. Als je deze informatie kort en bondig omschrijft dan is de kans groter dat het gelezen wordt dan wanneer iemand een uitgebreid protocol moet uitpluizen om antwoorden te vinden. Denk hierbij bijv. aan de volgende punten:

  • Kun je gebruik maken van de kantine? Zo ja, hoe werkt dat?
  • Kun je gebruik maken van de kleedkamers en/ of douches? Zo ja, hoe werkt dat?
  • Mogen er toeschouwers naar binnen? Zo ja wat zijn de regels? Moet je bijv. reserveren?
  • Kun je als team ergens wachten als je het veld nog niet op kunt (is dit buiten of binnen)? Als het aan de orde is: hoe lang van tevoren mag je aanwezig zijn?
  • Wordt alles verder op locatie aangegeven zoals bewegwijzering, hygiëne zaken en maximum aantallen of moet hier ook vooraf iets over vermeld worden op de website?

Vaste plek op de homepage
Zorg dat de informatie over de coronamaatregelen binnen jouw club een vaste plek krijgt op de homepage. Daarbij is het belangrijk dat de maatregelen makkelijk vindbaar zijn. Concreet kun je dat oplossen door bijv. een pop-up te plaatsen, te kiezen voor een button die linkt naar het protocol of een 'vastgepind' nieuwsbericht. 

Good practices van clubs
Er zijn op verschillende websites van verenigingen al goede voorbeelden te vinden van hoe je de externe communicatie van het coronaprotcol kunt inrichten. We lichten graag drie clubs uit: