Lege sporthal (foto: Hans van Wijngaarden)
Lege sporthal (foto: Hans van Wijngaarden)
  • Publicatie 09-04-2020

Advies Nevobo m.b.t. zaalhuur in coronatijd

Voor de meeste volleybalverenigingen is zaalhuur de grootste kostenpost op de begroting.

Veel verenigingen worstelen met het vraagstuk of de zaalhuur moet worden doorbetaald nu er door de coronacrisis niet gevolleybald kan en mag worden. De Nevobo geeft hierover onderstaand advies.

Gemeenten gaan nogal wisselend om met het zaalhuurvraagstuk blijkt in de praktijk. Sommige gemeenten sturen geen facturen aan clubs, terwijl andere verhuurders (wat vaker commerciële accommodaties) verenigingen de volle prijs laten betalen, ondanks dat er geen gebruik mag worden gemaakt van de zaal.

De VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) en NOC*NSF hebben gezamenlijk een brief gestuurd aan de VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) met de oproep om, in ieder geval voor zolang de huidige maatregelen duren, het innen van huur voor sportaccommodaties op te schorten. In deze brief staat onder andere:

 "De kosten voor huur van accommodaties zijn namelijk voor veel verenigingen de grootste kostenpost. Door het hele land zien wij inmiddels mooie voorbeelden van gemeenten die zelf deze stap al hebben gezet. Om de waardevolle sportinfrastructuur in stand te houden, ook na de coronacrisis, roepen wij alle Nederlandse gemeenten op deze goede voorbeelden te volgen."

De Nevobo adviseert verenigingen om zo snel mogelijk met de betreffende gemeente / verhuurder contact op te nemen om tot een overeenstemming te komen. Het niet betalen van zaalhuur, of het opschorten daarvan, zou de meest ideale uitkomst van dit gesprek zijn.

Rechtsbijstandsverzekeraar DAS heeft op verzoek van NOC*NSF deze Q&A.pdf opgesteld met juridische adviezen.

De VSG (Vereniging Sport en Gemeenten) neemt contact op met gemeenten die gewoon zaalhuur blijven innen en deze betalingsplicht niet willen opschorten. Hiervoor zijn concreet signalen nodig over gemeenten waar dit gebeurt. Heeft jouw vereniging hiermee te maken? => stuur een e-mail naar peter.van.tarel@nevobo.nl