Zitvolleybalclinic bij Avior
Zitvolleybalclinic bij Avior
  • Publicatie 15-01-2019

Samenwerking maakt Avior sterker

Club bundelt krachten met gemeente Deventer en bond.

Avior uit Deventer telt ruim 800 leden. Nadat de club een jaar of twee geleden ontstond uit DeVolCo’88 en SVS Volleybal, timmeren voorzitter John Dommerholt en zijn kompanen nog harder aan de weg om hun vereniging te versterken. Mede dankzij de intensieve samenwerking met het aan de gemeente gelieerde Sportbedrijf Deventer lukt dat heel goed.

“Een paar jaar geleden stelden wij een betaalde kracht aan die onze trainers ondersteunde en een constructieve bijdrage leverde aan ons technisch beleid. Dat bleek financieel echter lastig vol te houden”, blikt Dommerholt terug. De voorzitter kaartte het probleem aan bij zijn Nevobo accountmanager en samen zochten ze contact met Sportbedrijf Deventer. “De combinatiefunctionaris die wij nu hebben, werkt 20 uur voor ons en 20 uur voor het sportbedrijf. De professional vervangt dus de vrijwilligers niet, maar ondersteunt, ontlast en versterkt hen juist. De Nevobo kon bovendien wat bijdragen in onze kosten en samen kwamen we tot het plan om de contributie voor onze leden in kleine stapjes te verhogen.” Draagvlak bleek daar gelukkig voor te zijn. “Vooral bij de jeugd is professionele begeleiding belangrijk. Geweldig dat ouders en oudere jeugd de kinderen willen trainen, maar wel graag op een verantwoorde manier. Van de kennis van onze combifunctionaris op didactisch en technisch gebied wordt door alle partijen dankbaar gebruik gemaakt.”

Een technische professional was echter niet de enige ambitie die Avior had. “De Nevobo en wij gingen om de tafel met Sportbedrijf Deventer”, vervolgt de voorzitter. “Er bleken legio financiële mogelijkheden te zijn via de zogenaamde sportimpulsen, initiatieven die de ontwikkeling van sport en het aantal beoefenaars bevorderen. Met ondersteuning van Sportbedrijf Deventer organiseerden we volleybalclinics op basisscholen en voegden we zitvolleybal toe aan ons aanbod. Op dit moment zijn we met clubs in Deventer bezig met een passend aanbod voor 50+ers. Allemaal vanuit de gedachte die het Sportbedrijf, de bond en wij delen: een vitale vereniging is óók meer betrokken bij de maatschappij.”
De clinics op scholen zorgden al voor meer instroom bij Avior. Dit jaar zetten de voorzitter en zijn medebestuurders ook extra in op jongensvolleybal. “We zouden de instroom van jongens graag vergroten. We zoeken dan contact met clubs die al goed bezig zijn op dat gebied, in dit geval met Sudosa in Assen. Van hen leerden we bijvoorbeeld dat uitstapjes naar andere, stoere sporten het speelplezier van de jongens verhoogt. Daarnaast ontwikkelen ze ook weer meer fysieke kwaliteiten. Win-win dus!”

Overall heeft Avior de laatste jaren veel gewonnen aan slagkracht. “Door de intensieve samenwerking met Sportbedrijf Deventer kunnen we sneller schakelen via kortere lijnen. Er is binnen het sportbedrijf veel expertise waar wij graag dankbaar gebruik van maken.” Sportbedrijf Deventer is dus, namens de gemeente, een bijzonder prettige partner voor Avior. “Samen kom je écht verder”, besluit Dommerholt.

Ook op zoek naar mogelijkheden om jouw vereniging te versterken? Neem contact op met je Nevobo accountmanager!