Foto: het Belang van Limburg
Foto: het Belang van Limburg
  • Publicatie 24-10-2017

Weg met de VS2, op naar de vaardigheidstraining!

Vanaf seizoen 2017-2018 vereenvoudigd systeem

Sinds een jaar zijn wij vanuit de Nevobo bezig om de scheidsrechtercursus beter aan te laten sluiten op de wensen en verwachtingen van onze verenigingen. Voor de VS2 hebben jullie vorig jaar mee gedaan aan een enquête om deze wensen in kaart te brengen.

Onderzoek en pilots
Uit dit onderzoek bleek dat voor het fluiten van de lagere niveaus naast spelregelkennis vooral de waarneming, de houding van de scheids op de bok en het (positief) managen van de wedstrijd belangrijk zijn voor betrokkenen. Door deze kwaliteiten centraal te stellen in de vaardigheidstraining, wordt voor veel scheidsrechter kandidaten een groot struikelblok weg genomen.

In Rotterdam werd die training in twee pilots getest en dat leverde veel enthousiasme van de deelnemende clubs op. Logisch, want voor deelnemers is het vaak veel leuker om in de zaal actief te zijn en te oefenen met fluiten in plaats van alleen te discussiëren over regels en procedures.

Van VS2 naar vaardigheidstraining
Aan de hand van alle wensen en de pilots hebben wij de VS2 daarom aangepast; hij komt zelfs te vervallen! Wel gefaseerd: Vanaf januari 2018 mogen scheidsrechters die de spelregeltoets online maken nog steeds tot en met de derde klasse fluiten. Waar scheidsrechters voor de 1e en 2e klasse een VS2 moesten volgen binnen de verenigingen en deze opleiding af moesten sluiten met een PvB, is vanaf januari het bijwonen van een vaardigheidstraining (op de eigen vereniging) voldoende om ook op deze niveaus actief te worden. Geen aanmeldingen, verplichte opleiding en afsluiten met een PvB dus meer!

Meer informatie over de vaardigheidstraining volgt binnenkort! 

De beide systemen zullen dit hele seizoen dus nog naast elkaar bestaan. Alle betrokkenen zullen door ons verder geïnformeerd worden over de veranderingen en de consequenties voor de voorbereiding op het volgende seizoen.

Nogmaals:  Dit seizoen geldt als overgangsjaar, vanaf seizoen 2018-2019 komen de PvB protocollen helemaal te vervallen.

Heb je nog vragen, mail ons!