Inzichten en tips voor een leven lang volleybal

Inzichten en tips voor een leven lang volleybal

Gepubliceerd op 27 juni 2019

Uitkomsten en adviezen van uitstroomonderzoek onder ruim 4.600 (ex)-leden.

Clubs zijn de basis om de volleybalsport te leren kennen, te spelen en er plezier aan te beleven. Ruim 115.000 leden volleyballen wekelijks met veel plezier bij één van de ruim 1000 volleybalclubs die ons land telt. Naast deze, voor het grootste deel, blije volleyballers, zien we ook dat jaarlijks gemiddeld zo’n 15.000 leden zich afmelden (en een vergelijkbaar aantal zich aanmeldt als nieuw lid). Als wij kunnen achterhalen waarom die mensen stoppen, kunnen we de uitstroom, samen met onze verenigingen, terugdringen.

Om daar achter te komen, hebben wij in de eerste helft van dit jaar een enquête verspreid naar alle leden die hun lidmaatschap in 2017 en 2018 hebben opgezegd. Via de vragenlijst wilden we ook uitvinden welke drempels de uitstromers ervaren om weer te gaan volleyballen. Ook werden er verdiepende interviews met jongeren en met TC- en jeugdbeleidsleden afgenomen bij vier verenigingen; twee van hen kampen met een flinke daling in het aantal leden, de andere twee groeien stevig.

De globale uitkomsten én adviezen van het onderzoek vind je in de factsheet (in de downloads) en in tekst hieronder. Ook kun je alle resultaten van de enquête en de uitkomsten van de diepte-interviews downloaden.

Jongerenexpert Boukje Smeets deed onderzoek naar volleybal voor ‘the next generation’. Klik hier voor de podcast die we daarover maakten.

Globale uitkomsten en adviezen uitstroomonderzoek

Redenen om te stoppen
De belangrijkste redenen om te stoppen zijn:

  • Geen tijd, vanwege school/studie/werk/hobby/…. (49%)
  • Ontevreden over het team (43%)
  • Gezondheid/blessure/ziekte (42%)
  • Ontevreden over trainingen (35%)

Geen tijd = geen prioriteit
Hierbij staat ‘geen tijd’ meer voor ‘geen prioriteit’. Het gaat om de balans; waar stop je je tijd in en waar krijg je energie van? Als er ontevredenheid is over het team, de trainingen of ontwikkelmogelijkheden, krijgen zaken als studie, werk en hobby meer prioriteit en stopt men eerder met volleybal.

Eerlijk, gelijk gestemd team
Het plezier in volleybal wordt voor een groot deel bepaald door het team; spelers met dezelfde drijfveren, leeftijd en/of interesses zijn meer verbonden en gaan samen voor doelen. Daarbij is het belangrijk dat ieder teamlid zich van waarde voelt en iedereen ongeveer evenveel speeltijd krijgt. Teams die ieder jaar van samenstelling wisselen en teams die iedere wedstrijd dezelfde basisspelers opstellen, kennen veel afhakers. Laat (jeugd)teams dus zoveel mogelijk in tact en weet wat iedere spe(e)l(st)er wil.

Goede, positieve trainers betalen zich dubbel en dwars terug
Ook de kwaliteit van en match met de trainer is een belangrijke factor. Fijn als een trainer veel weet van de technisch en tactische kant van het spelletje, maar minstens zo belangrijk is de manier waarop hij/zij een uitdagende, leuke training neerzet en sporters begeleidt en motiveert. Positieve coaching werkt; het helpt spelers zich, met plezier, te ontwikkelen. Individueel, maar ook als team. Saaie, eentonige trainingen, veel negatieve feedback en te weinig progressie als individu en/of team laat mensen ook stoppen. Spelers onderschrijven dat de rol van de trainer niet altijd makkelijk is. Er wordt daarom gepleit om trainers goed te begeleiden en beter te waarderen.

Club staat als een huis
Met een leuk team en een goede trainer ben je er nog niet. Het is ook van belang dat de organisatie binnen een vereniging staat als een huis en voelt als een thuis. Luister goed naar de behoeften van leden en regel de basis (team, trainers, trainingstijden) goed. Zorg dat je het waarom van gemaakte keuzes goed communiceert en geef al je leden evenveel kans en aandacht.

Club voelt als thuis
Minstens zo belangrijk is een positieve sfeer binnen de club. Oog hebben voor elkaar en dingen met elkaar doen buiten het volleyballen om, zorgen voor verbondenheid. Deze verbondenheid hangt samen met het principe van een vereniging waarin je allemaal je steentje bijdraagt. Leg vrijwilligerswerk daarbij niet als verplichting op, maar kijk naar alternatieven. In dit licht wordt de suggestie gedaan om een professionaliseringsslag te maken, zodat de druk op vrijwilligers afneemt en de kwaliteit van je aanbod verbetert.

Passend, flexibel aanbod en aandacht
Zoveel mensen, zoveel wensen. Jongens vinden bijvoorbeeld de zomerstop te lang en zouden het liefst met hun jeugdteam de seniorencompetitie instromen. 18-Plussers willen ervoor kunnen kiezen om doordeweeks te spelen, of in kortere competities. Ook worden teams opgeheven omdat er te weinig spelers zijn; er is veel uitstroom van volleyballers die te maken krijgen met grote veranderingen, zoals ziekte, blessure of ouders die scheiden. Als je dan als club meer aandacht hebt voor hen, vergroot je de kans dat iemand toch blijft of terugkomt.

Inspiratie en ondersteuning
Gelukkig gebeurt er al heel veel goeds bij clubs in ons land. Initiatieven waar ook andere verenigingen hun voordeel mee kunnen doen. Op Nevobo.nl en de social media kanalen @nevobo worden regelmatig good practices van verenigingen gedeeld. Drie voorbeelden:

Investeren in jeugd loont (Zovoc Zoetermeer)