Alle trainers en official opleidingen voor volleybaltrainers en scheidsrechters worden georganiseerd vanuit de Volleybalacademie. De Volleybalacademie is een interne afdeling binnen de Nevobo.

Wat doet de Volleybalacademie?

De volleybalacademie verzorgt alle opleidingen en bijscholingen voor officials en trainers. Alle opleidingen zijn afgestemd op de Kwalificatiestructuur Sport (KSS) en worden om de 2 jaar geaudit door de auditcommissie van NOC*NSF. Alle opleidingen worden verzorgd door opgeleide en gediplomeerde Nevobo opleiders.

Sommige opleidingen (VT2 en VT3) zijn uitbesteed aan zelfstandige ondernemers, waarbij de Volleybalacademie de kwaliteit bewaakt en de PVB's (VT3) afneemt. de Volleybalacademie werkt hiervoor samen met 2 erkende partners binnen een samenwerkingsovereenkomst.

Naast het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van de opleidingen is de Volleybalacademie ook verantwoordelijk voor de trainerslicenties, blessurepreventie (Volleyveilig) en de Opstellingsfout App.

Algemene documenten

Hieronder vind je algemene documenten die horen bij de Volleybalacademie. Zo lees je in het toets reglement sport 2012 alles over de structuur en opzet van de opleidingen, in de inschrijfvoorwaarden alles over wat je als deelnemer aan een van onze opleidingen te wachten staat en in de tarievenlijst de kosten per opleiding.

Wil je meer weten? Neem dan contact op met
Jacqueline de Wit

Jacqueline de Wit

Coördinator Opleidingen
Bijgewerkt op