Een (beach)volleybalvereniging oprichten, opheffen of fuseren met een andere club? Op deze pagina vind je de nodige informatie.

Vereniging oprichten

Voor de oprichting van een vereniging zijn tenminste drie personen nodig. Om deel te kunnen nemen aan de volleybalcompetitie, zijn minstens 7 leden nodig die een team kunnen vormen. Daarna doorloop je de volgende stappen:

  1. Stel de Statuten en het Huishoudelijk Reglement (HR) op. Het HR is niet aan regels gebonden, maar mag uiteraard niet in strijd zijn met de Statuten. De Statuten moeten worden vastgelegd bij de notaris, het HR leg je ter goedkeuring voor aan de algemene ledenvergadering.
  2. Schrijf de vereniging in bij de Kamer van Koophandel. Dit is niet verplicht, maar wel nodig om de club als rechtspersoon te zien, waardoor het bestuur niet meer hoofdelijk aansprakelijk is.
  3. Meld je bij ons, de Nevobo aan door het aanmeldingsformulier volledig in te vullen, waarna deze automatisch naar de ledenadministratie wordt verstuurd. Na akkoord ontvang je van ons een bevestiging van het lidmaatschap.
  4. Een zaalvolleybalvereniging is verplicht al haar leden (competitief, recreatief en niet-spelende leden) op te geven bij de Nevobo conform artikel 8.1-d van de Statuten. Van de jaarlijkse bondscontributie organiseren wij regionale en nationale activiteiten voor clubs en leden. Daarnaast wordt voor deelname aan de competitie inschrijfgeld gevraagd. Wie beacht, is niet automatisch lid van de Nevobo. Volleybalt diegene ook onder een verenigingsvlag, dan zal hij of zij al als bondslid geregistreerd staan. Overige beachers kunnen zich als individueel lid bij de Nevobo aanmelden en zo meeprofiteren van alle voordelen voor leden.

Vereniging opheffen

Hieronder lees je welke stappen je moet ondernemen als je een vereniging wilt opheffen.

  1. Allereerst meld je de vereniging af bij de Kamer van Koophandel waar deze staat ingeschreven. In de Statuten, die bij de oprichting zijn opgesteld, staat vermeld aan welke voorwaarden voldaan moet worden bij de opheffing van de vereniging.
  2. Goed om te weten is dat wanneer er geen teams worden ingeschreven voor de (recreanten)competitie, dat dit niet wil zeggen dat de vereniging niet meer bestaat. In het geval van opheffing moet de vereniging zelf worden afgemeld.
  3. De leden (m.u.v. de voorzitter, secretaris en penningmeester) kunnen via Sportlink afgemeld worden. Doe dit voor het begin van de competitie.
  4. Stel het Nevobo regiokantoor en de afdeling Ledenadministratie schriftelijk of per e-mail op de hoogte van de opheffing. We stellen het zeer op prijs als je daarbij de reden(en) van opheffing benoemt.
  5. De voorzitter, secretaris en penningmeester worden - na de schriftelijke opheffing van de club richting de Nevobo - door de ledenadministratie van de bond afgemeld.

Fuseren van verenigingen

Als de problemen zo groot zijn dat het voortbestaan van je club onzeker is, kun je een fusie met een (of meer) vereniging overwegen. Dat brengt verandering mee voor leden, vrijwilligers, bestuursleden en externe partijen als sponsoren en de gemeente. De fusie dient daarom een zorgvuldig proces te zijn, waarbij het belang van alle betrokkenen goed in het oog moet worden gehouden. Je wilt tenslotte dat iedereen zich prettig blijft voelen binnen de gefuseerde club!

Soms bereik je met een goede samenwerking al genoeg: ga dus eerst het gesprek aan met een collega-vereniging en kijk hoe jullie elkaar kunnen versterken.

Wordt het een fusie, dan dient deze in zijn geheel te zijn afgerond voor 1 juli van het kalenderjaar om vanuit de nieuwe club deel te kunnen aan het komende competitieseizoen. Wat je daarvoor richting de Nevobo dient te doen, lees je in het document hieronder.

Bijgewerkt op