Hoewel volleybal binnen wordt gespeeld, worden wedstrijden ook wel eens afgelast. Dat gebeurt vooral wanneer wegen gevaarlijk worden, bijvoorbeeld door gladheid of storm. In de leidraad Weer- en Verkeeralarm vind je onze richtlijnen voor afgelastingen van indoor wedstrijden i.v.m. weersomstandigheden.

Wat beachvolleybal betreft, wordt een toernooidag (Nationale Beach Competitie, Junior Beach Circuit) in principe nooit voor 11.00 uur op de speeldag afgelast. Zeker op kustlocaties kan het weer per kilometer verschillen. Het komt bijna nooit voor dat voorspellingen zo slecht zijn, dat een beachevenement op voorhand worden afgelast.

Afgelastingen volleybal

In de leidraad Weer- en Verkeeralarm vind je onze richtlijnen voor afgelastingen i.v.m. weersomstandigheden.

Bij onheilspellende weersvooruitzichten is het belangrijk goed voorbereid te zijn: zorg bijvoorbeeld dat je weet hoe laat je tegenstander en/of scheidsrechters ongeveer op weg zullen gaan. Op die manier voorkom je dat mensen onnodig gaan reizen. Afmelding van (beide) scheidsrechters betekent overigens niet dat de wedstrijd afgelast wordt. De aanwijzer of thuisspelende vereniging probeert (een) invaller(s) te regelen, zodat de wedstrijd 'gewoon' door kan gaan.

Houd voor eventuele weerwaarschuwingen de website van het KNMI in de gaten. Let op voor welke tijden en gebieden de waarschuwing geldt. Hieronder hebben wij de directe links naar info per provincie vast op een rijtje gezet.

Wat te doen bij afzegging van een wedstrijd?

Wanneer je besluit een wedstrijd af te zeggen is het erg belangrijk dat iedereen hierover goed geïnformeerd wordt. Zorg er voor dat in zo'n geval de volgende stappen uitgevoerd worden. Lees voordat je een team afmeldt altijd bovenstaande leidraad door.

1. Informeer de tegenstander zo vroeg mogelijk
Contactgegevens van andere verenigingen zijn in het bezit van het (wedstrijd)secretariaat van je eigen club. Zet zo mogelijk bij het afzeggen alvast de eerste stappen voor het vaststellen van een nieuwe datum; dat dient binnen 6 weken na de oorspronkelijke datum te gebeuren.

2. Informeer de officials zo vroeg mogelijk
De actuele aanwijzing van officials vind je op www.volleybal.nl door bij de betreffende wedstrijd te klikken op het tabblad 'Locatie & meer'.

3. Bevestig de afmelding per e-mail op onderstaand adres
Bevestig de afgelasting via de mail bij jouw regiokantoor of, voor de nationale competitie, het bondsbureau.

Regio E-mailadres

Nationale competitie

competitie@nevobo.nl

Regio Noord

competitie.noord@nevobo.nl

Regio Oost

competitie.oost@nevobo.nl

Regio Zuid

competitie.zuid@nevobo.nl

Regio West

competitie.west@nevobo.nl

4. Spreek gelijk een nieuwe wedstrijddatum af
Zorg dat je zo snel mogelijk in onderling overleg een nieuwe wedstrijddatum afspreekt. Deze datum ligt uiterlijk zes weken na de oorspronkelijke wedstrijd en moet binnen twee weken doorgegeven zijn aan de Nevobo.

Afzeggen wanneer de regels geen uitsluitsel geven

Wanneer er geen sprake is van een weer- en/of verkeeralarm, maar je het onverantwoord vindt om de weg op te gaan, kun je je team afmelden voor de wedstrijd. Dit is niet anders dan in andere weekenden: in principe worden hier maatregelen voor opgelegd (punten in mindering en een boete). Achteraf zal bekeken worden of hierop een uitzondering gemaakt wordt. Wij adviseren om in een dergelijke situatie de afmelding middels met behulp van foto's, onafhankelijke getuigenverklaringen en/of krantenartikelen te onderbouwen.

Informatie voor officials

Wanneer je het als official niet verantwoord vindt om te reizen en besluit je af te melden, verzoeken wij je om je aanwijzer zo vroeg mogelijk te informeren (zoals gebruikelijk). Mogelijk kan de aanwijzer nog een vervanger aanwijzen. Mocht dat het niet geval zijn, word je verzocht tevens je collega-scheidsrechter en de thuisspelende vereniging te informeren (informatie, w.o. contactgegevens, op de factsheet die officials in Eredivisie t/m Promotieklasse 48 uur voor de wedstrijd gemaild krijgt).

En bevestig je afmelding ook nog via onderstaand e-mailadres, zodat e.e.a. zeker goed wordt verwerkt

Regio E-mailadres

Nationale competitie

arbitrage@nevobo.nl

Regio Noord

arbitrage.noord@nevobo.nl

Regio Oost

arbitrage.oost@nevobo.nl

Regio Zuid

arbitrage.zuid@nevobo.nl

Regio West

arbitrage.west@nevobo.nl

Afgelastingen beachvolleybal

Als de weersomstandigheden slecht zijn (onweer, windkracht 7/8, heel veel regen, ondergelopen velden, etc), treedt het volgende protocol in werking:

  • De lokale organisatie houdt de actuele weersituatie nauwlettend in de gaten en heeft (indien aanwezig) contact met de lokale reddingsbrigade.
  • Met dit advies wordt besloten om wel of niet te beginnen met het toernooi of deze tot nader besluit uit te stellen.
  • Tot uiterlijk 11.00 uur wordt bekeken of het mogelijk is om het toernooi alsnog te beginnen.
  • Tussentijds worden de teams uiteraard voorzien van de actuele ontwikkelingen en weersvoorspellingen.
  • Als er geen verbetering te verwachten valt, wordt de toernooidag afgelast.
  • Omdat er in de voorbereiding van het toernooi onkosten zijn gemaakt, wordt het inschrijfgeld niet teruggestort als een toernooi gedeeltelijk afgelast wordt.
  • Omdat er in de voorbereiding van het toernooi onkosten zijn gemaakt, wordt het inschrijfgeld minus € 7,50 administratiekosten teruggestort als een toernooi geheel afgelast wordt.
  • De lokale organisatie en/of de Nevobo is niet aansprakelijk van door de teams gemaakte onkosten als het toernooi geheel of gedeeltelijk wordt afgelast.
Bijgewerkt op