Bij het trainen en coachen van kinderen komt ook een beetje opvoeden om de hoek kijken.

Daarom wordt speciaal voor jeugdtrainers de online scholing 'Een beetje opvoeder' aangeboden. De training helpt trainers aan antwoorden op vragen als: hoe motiveer je kinderen, hoe zorg je dat ze luisteren en meewerken en hoe ga je om met vervelend gedrag en emoties? Kortom, hoe haal je het beste uit hen én uit jezelf?

Tijdens de scholing ‘Een beetje opvoeder’ wordt uitgebreid stil gestaan bij pedagogische en didactische aspecten van een training waar trainer-coaches mee te maken krijgen. Op die manier kan jij jouw trainingen zo goed mogelijk aan laten sluiten bij de belevingswereld, beweegmotivatie en de ontwikkeling van jeugd. Zo draag jij als trainer-coach bij aan het sportplezier van de jongste sporters, en zet je je in voor een leven lang sport.

Tijdens deze training:

  • Ga je verder in op de pedagogische en didactische kant van training geven en hoe jij hier invulling aan kunt geven;
  • Sta je stil bij het gedrag van sporters en hoe jij hier adequaat mee om kunt gaan;
  • Leer je hoe je voorwaarden kunt scheppen voor een sociaal veilig sportklimaat dat grensoverschrijdend gedrag tegengaat;
  • Leer je meer over hoe je jouw trainingen invulling kunt geven aan de hand van de vier inzichten: structuur en duidelijkheid, stimuleren en motiveren, individueel aandacht geven en regie overdragen

De trainingsomgeving staat vol met tips en is op allerlei manieren te gebruiken: van naslagwerk tot inspiratiebron. Een individuele licentie kost € 5,- per jaar, maar heeft jouw club twintig of meer trainers, dan is het de moeite waard om de verenigingslicentie van € 100,- aan te schaffen.

Klik op onderstaande button voor meer informatie over 'Een beetje opvoeder'

Wil je meer weten?
Neem dan contact op met onze collega’s van de afdeling

Volleybalacademie

Bijgewerkt op