De bekerfinale van 2017 (fotohoogendoorn.nl)
  • Publicatie 20-03-2017

Instroom Eredivisie seizoen 2017-2018

Uitleg proces instroom kampioenen Topdivisies en volgende rechthebbenden

Vanaf het seizoen 2017-2018 start de nieuwe opzet van de Eredivisie. De nieuwe opzet moet ertoe leiden dat talenten langer in Nederland blijven, (ex)-internationals terugkeren in de Nederlandse competitie, de aandacht van de media groeit en dat de sportieve resultaten, de publieke belangstelling en het aantal sponsoren toeneemt. Voor 1 februari dienden alle huidige eredivisionisten (heren en dames) een licentieaanvraag in voor de ‘Eredivisie 2016+’. Het onlangs geïnstalleerde expertpanel beoordeelt de aanvragen en brengt advies uit aan de directie van de Nevobo over het al dan niet toekennen van de licenties. De directie neemt vervolgens het definitieve besluit over het al dan niet verstrekken van de licentie. De Eredivisieorganisaties worden uiterlijk medio april geïnformeerd of de licentie wordt toegekend.

Er is het afgelopen jaar door de huidige Eredivisieorganisaties en de Eredivisieorganisaties in spe veel tijd en energie gestopt in het realiseren van de ambitieuze doelstellingen voor de hoogste volleybalcompetitie in Nederland. Dit heeft ertoe geleid dat alle huidige Eredivisieorganisaties een licentieaanvraag hebben ingediend.

Ook in de nieuwe opzet van de Eredivisie blijft het mogelijk om uit de Eredivisie te degraderen en dus ook om naar de Eredivisie te promoveren. Dit laatste uiteraard alleen wanneer de promovendus aan alle voorwaarden van het licentiesysteem kan voldoen. Indien de kampioen van de Topdivisie niet aan de licentievoorwaarden voldoet is er bepaald wie in welke volgorde het recht krijgt. In dit bericht is voor de dames en de herenlijn eea op een rij gezet.

Dameslijn

Bij de Eredivisie dames schuift het recht om in te stromen in de Eredivisie door naar de nummer 2 en vervolgens nummer 3 van de eind ranking in de Topdivisie. Als ook zij niet kunnen voldoen, komt dit recht de degradant toe. Mocht ook de degradant niet terug de Eredivisie in kunnen of willen stromen dan is er ruimte voor zogenaamde zij-instroom.

Herenlijn

Bij de Eredivisie heren is er dit seizoen een uitzondering omdat er sprake is van versterkte degradatie in de Eredivisie van niet alleen de nummer 11, maar ook de nummer 9 en 10. Het recht om in te stromen als de kampioen niet aan de licentievoorwaarden kan voldoen schuift daarmee eerst door naar de nummer 9 en daarna de nummer 10 uit de Eredivisie. Dan zijn de nummer 2 en vervolgens nummer 3 van de eind ranking in de Topdivisie aan de beurt. Als ook zij niet kunnen voldoen, komt dit recht de nummer 11 uit de Eredivisie toe. Mocht ook de nummer 11 uit de Eredivisie niet terug de Eredivisie in kunnen of willen stromen dan is er ruimte voor zogenaamde zij-instroom. Mochten er plekken vrijkomen omdat andere Eredivisie organisaties niet aan de licentievoorwaarden kunnen voldoen dan geldt dezelfde volgorde van rechthebbenden. Bij het beoordelen van de licentie aanvragen van zij-instromers zal het expertpanel een prioritering in haar advies over de zij-instromers aan de directie meegeven op basis van het al dan niet tekenen van de intentieverklaring voor 1 september 2016; de Eredivisie organisaties die deze intentieverklaring hebben getekend krijgen voorrang. Vervolgens op de kwaliteit van de ingediende aanvragen en de spreiding van de Eredivisie organisaties over Nederland.

De komende periode kunnen voor zowel de dames- als de herenlijn de potentiele nieuwe instromers in de Eredivisie een licentie aanvraag indienen. Daarvoor is 29 april een belangrijke datum:

  • Deadline voor de kampioen van de Topdivisie voor indienen van de licentieaanvraag wanneer het kampioenschap in het laatste weekend op 22 april valt. Wanneer het kampioenschap eerder valt dan geldt een deadline van 2 weken na het kampioenschap.
  • Deadline voor de nummer 2 en 3 van de Topdivisie, degradanten en zij-instromers. Dit betekent dat zij een licentie aanvraag kunnen doen voor het geval er een extra plek vrij komt.

Vanaf 15 april a.s. kunt u bij de manager wedstrijdzaken Hans de Vos navraag doen of er kans is dat er een plek vrij komt en de documentatie voor de licentie aanvraag opvragen. De toewijzingsprocedure voor de Eredivisie organisaties kent echter een bezwaar- en beroepsmogelijkheid. De zekerheid waarmee op dat moment kan worden aangegeven of er een plek vrijkomt is mede daarvan afhankelijk. De potentiele nieuwe instromers worden uiterlijk 19 mei geïnformeerd of de licentie wordt toegekend op basis van de ingediende stukken (onder voorbehoud dat er een plek open valt).