Schakel de hulp in van een procesbegeleider
Schakel de hulp in van een procesbegeleider
  • Publicatie 23-05-2023

Vraag procesbegeleiding aan voor jouw club!

Wil jij met jouw club werken aan een strategisch beleidsplan? Of willen jullie aan de slag met het versterken van de samenwerking met omliggende verenigingen en kunnen jullie daar hulp bij gebruiken?

In dat geval kun je nu een aanvraag indienen voor een procesbegeleider die jouw club en vrijwilligers bij een specifiek vraagstuk begeleidt.  

Wat is een procesbegeleider? 
Een procesbegeleider is iemand van buiten de vereniging die de club kan helpen om bepaalde complexere vraagstukken goed en intensief te begeleiden. Deze persoon heeft een objectieve blik op het proces en kan daardoor de vrijwilligers van de club helpen om de juiste keuzes te maken, waardoor de club verder ontwikkelt. De procesbegeleider begeleidt op basis van een hulpvraag vanuit de vereniging. 

Wat levert procesbegeleiding op voor jouw club? 
-De procesbegeleider werpt een objectieve blik op het vraagstuk dat leeft binnen de vereniging.  
-Omdat de procesbegeleider als externe bij de club betrokken is, kan hij/zij vanuit een onafhankelijke rol interne situaties aankaarten, zonder daar zelf belang bij te hebben.  
-De procesbegeleider beschikt over kennis en expertise die jouw club op dit moment mist of juist aanvullend kan gebruiken. Daarbij heeft de procesbegeleider oog voor de kennis die al aanwezig is en gaat hij/zij samen met de vereniging op zoek naar slimme verbindingen.  
-De procesbegeleider is van A tot Z bij het proces betrokken om zo samen met de club tot een mooi resultaat te komen. 

Bij welke vraagstukken is procesbegeleiding passend? Een aantal voorbeelden:  

  1. Binnen de vereniging merk je dat de leden ander en/of aanvullend volleybalaanbod wensen. Specifiek zien jullie kansen om voor de jeugd onder zes jaar iets aan te bieden om zo de toestroom naar de CMV te bevorderen. Het vraagstuk kan dan zijn: we willen het volleybalaanbod passender maken voor onze (toekomstige) leden, bijvoorbeeld met de Sportspeeltuin. Welke stappen moeten we ondernemen om tot dit aanbod te komen?  

  1. Jouw vereniging is geïnteresseerd in het aanstellen van een professional bij de club, maar merkt dat het maken of herijken van het algemeen beleidsplan aandacht vraagt. Het is belangrijk om dat plan eerst op te stellen en dat als basis te gebruiken voor het professionaliseringsplan. Het vraagstuk is dan: wat is er nodig om het beleidsplan te updaten en vervolgens van daaruit een professionaliseringsplan te maken voor het aanstellen van een beroepskracht? 

  1. Het kan voorkomen dat het voor één club een te grote verantwoordelijkheid en stap is om zelfstandig aan de slag te gaan als Superclub en een professional in dienst te nemen. In dat geval kunnen clubs een zogenaamd ‘Superclub-cluster’ vormen en samen de verantwoordelijkheid dragen. Voorbeelden zijn de Superclubsamenwerking in Rotterdam of het Berkelland cluster. Zie dit kaartje voor meer info. Het vraagstuk is dan: hoe maakt mijn club samen met andere verenigingen in de regio een professionaliseringsslag 

  1. Jouw vereniging is Superclub en wil graag, met de professional van de Superclub, de samenwerking met omliggende clubs (nog) beter aanpakken. Met als doel om gezamenlijk het volleybal in de regio te versterken. Jullie willen onderzoeken waar de gedeelde ambities liggen en op welke manier er kan worden samenwerkt. Het vraagstuk kan dan zijn: hoe komen we tot een structurele samenwerking met een aantal verenigingen en wat moet daarvoor gedaan worden?  

In dit artikel lees je hoe procesbegeleiders omliggende clubs begeleiden bij het realiseren van structurele samenwerkingen.  

Procesbegeleiding aanvragen bij Rabobank of het Sportakkoord
Vanuit de services van Rabobank (Rabo ClubSupport) en het Sportakkoord zijn er ongeveer vijf tot zeven dagdelen procesbegeleiding beschikbaar. Als jouw vereniging hier gebruik van wil maken, doorloop je de volgende twee stappen: 

  1. Stem het vraagstuk van jouw club af met de Nevobo Accountmanager en/of lokale verenigingsondersteuner. Zo kan worden bepaald of procesbegeleiding passend is.  

  1. Vervolgens dient jouw club het vraagstuk in bij Rabobank of het Sportakkoord.  

 Maak gebruik van Rabo ClubSupport  
Met het Rabo ClubSupport programma, biedt de bank ondersteuning aan sport- en cultuur verenigingen. Elke club heeft zijn eigen doelen en ambities. Met Rabo ClubSupport biedt Rabobank ondersteuning op maat om de ambities van jouw vereniging waar te maken. 

 Je kunt nu een aanvraag indienen bij jouw lokale Rabobank via deze pagina 

Sportakkoord services 
Per 1 april 2023 is het Sportakkoord 2.0 ingegaan, de opvolger van Sportakkoord 1. Het Ministerie van VWS, NOC*NSF, VNG/VSG en het Platform Ondernemende Sport slaan via dit akkoord de handen ineen om drie ambities te realiseren: het versterken van het sportfundament, het vergroten van het bereik en het meer zichtbaar maken van de betekenis van sport. Ook jouw gemeenten draagt daaraan bij via het Lokale Sportakkoord. De komst van het nieuwe Sportakkoord betekent dat jouw club weer een nieuwe service-aanvraag kan doen. Denk daarbij aan opleidingen, workshops en procesbegeleiding. Deze services dienen bij te dragen aan ambities die in het lokaal Sportakkoord staan opgeschreven. Er is wel een voorwaarde: De services waar clubs gebruik van willen maken, moeten namelijk bijdragen aan de ambities die in het lokaal Sportakkoord terugkomen.  

Klaar om te starten met procesbegeleiding?  
Als jouw club bijv. via Rabo ClubSupport procesbegeleiding heeft ingeschakeld, is het tijd om te starten met het traject. In de opstartfase kan één van de Nevobo accountmanagers op verzoek aansluiten. In het geval van een professionaliseringstraject, zal de accountmanager in ieder geval bij de kick-off sessie aanwezig zijn om de aanpak van professionaliseren via Superclubs toe te lichten. Van daaruit gaan we met de betrokken vereniging(en) en de procesbegeleider aan de slag met een praktisch plan voor de Superclub en eventueel omliggende clubs waarmee wordt samengewerkt.  
 
Meer weten over procesbegeleiding?  

Heb je vragen over procesbegeleiding en de voordelen daarvan voor jouw club? Neem dan contact op met de accountmanager in jouw regio.